Aarhus-matrikel nu på nettet
Menu
Forrige artikel

Aarhus-matrikel nu på nettet

Kategori: Arkiv
Visninger: 508

Unikt lokalhistorisk materiale fra dengang Aarhus-gaderne fik husnumre, kan nu læses på internettet.

Et enestående stykke Aarhus-historie er nu tilgængeliggjort på nettet, efter Rigsarkivet Aarhus har digitaliseret udvalgte protokoller i landinspektør T.W. Honums arkiv. Honum fik i 1864 overdraget udarbejdelsen af en matrikel for Aarhus købstad, og i 1868 fik han pålagt at foretage den omnummerering af byens huse, som stadig er gældende i dag.

Dette arbejde mundede bl.a. ud i en matrikel- og husnummerprotokol, der på baggrund af udførlige skitser over Aarhus’ gader angiver dels det tildelte matrikelnummer, dels det nye husnummer på hver eneste af byens ejendomme.

Protokollen er efterspurgt af slægts- og lokalhistorikere, som blot med et enkelt opslag kan se både husnumre og matrikelnumre på de enkelte adresser – en manøvre, der ellers volder problemer, men som er vital i bebyggelseshistorien som indgang til f.eks. tinglysnings- og brandforsikringsarkivalier.

Da Honum skabte matrikel- og husnummersystemet i 1860’erne, var industrialiseringens behov for udvidelse af byen allerede sat ind. Den foregik ved løbende indlemmelse af de omkringliggende markjorder til bygrunde. I Honums arkiv findes derfor også en protokol, der opregner samtlige bygrunde, som blev udstykket fra de tidligere markjorder.

Protokollen, som kaldes matrikel for Aarhus købstads bygrunde, er udarbejdet omkring år 1900 og angiver efter matrikelnummer – foruden beliggenhed, grundareal og grundens gamle markjordsmatrikelnummer – ejerens navn.

»Tilsammen udgør de to protokoller en unik og let anvendelig indgang til århusiansk ejendomshistorie, og derfor har vi digitaliseret dem, så de nu er let tilgængelige for slægts- og lokalhistorikere«, udtaler Nicolai Falberg Jensen fra Rigsarkivet i Aarhus. Protokollerne findes via Rigsarkivets arkivdatabase Daisy.

(februar 2015)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Ofret stenaldermand fundet som moselig
Fire Jens Juel-malerier er kommet til Reventlow-museet
Læsøs sidste tanghuse reddes