Sensationelt fund af mastemønt i 1700-tals vrag
Menu
Forrige artikel

Sensationelt fund af mastemønt i 1700-tals vrag

Kategori: Arkiv
Visninger: 420

Vikingeskibsmuseets marinarkæologer er, i samarbejde med dykkerfirmaet ’JD Contractor’ og Nationalmuseet, ed at undersøge et spændende skibsvrag fra første halvdel af 1700-tallet. Dykkerne har bl.a. fundets skibets såkaldte mastemønt

Resterne af skibet blev fundet tilbage i 2012, da ’JD Contractor’ var ved at lave opmålinger af de elkabler, der ligger gravet ned i havbunden på netop det sted. Under arbejdet kom pludselig aftegningen af det, der kunne være et mindre skibsvrag, til syne.

Dykkerfirmaet tog straks kontakt til marinarkæologerne ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde, der forvalter det marinarkæologiske ansvar øst for Storebælt, hvorpå der blev lavet en dykkerbesigtigelse. Resultatet heraf gav arkæologerne vished om, at skibets bevaringstilstand er rigtig god og at skibet, vurderet ud fra de synlige vragdele, har været omkring 16 meter langt. Dog er de skibsdele, der stikker op over havbunden, og som derfor ikke har været beskyttet af sand og mudder, flossede og stærkt nedbrudte af angreb fra pæleorm – en træspisende musling, der kan ødelægge trævrag i løbet af få år, hvis de rette betingelser er til stede.

Marinarkæologerne kunne ud fra udformningen af de synlige spanter – skibets skelet – datere skibet til første halvdel af 1700-tallet, og senere undersøgelser af træets årringe har bekræftet formodningen om skibets alder. 
Ved besigtigelsen blev der fundet keramik og teglsten på havbunden i og omkring skibsvraget, hvilket giver forhåbninger om, at inventar og last kan være bevaret nede i dybet under mudderet, som nu fylder skibet.

Undersøgelserne skal gennemføres med henblik på at få mere viden om skibet og måske få svar på, hvad skibets last indeholdt, hvor det var på vej hen og måske endda, hvorfor det gik ned i Guldborgsund for snart 300 år siden.

Helt sensationelt dukkede skibets såkaldte 'Mastemønt' frem. Det er et meget vigtigt fund, da man hermed kan vi få en ret præcis datering af skibsvraget. Mastemønter blev traditionelt lagt under skibsmasten for at sikre fartøjet og dets besætning' held og lykke' på sørejserne.  Den fundne mastemønt er en sølvmønt med en diameter på 19 millimeter. I mastesporet fandtes desuden to kiler til justering af masten.

Arkæologerne har nu mønten under lup for at fravriste den sine oplysninger. Der er tekst på begge sider, på billederne kan bogstaverne 'KE' ses på den ene side og sandsynlig vis også nogle tal, mens der måske er et motiv på den anden side.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Sankt Lucius´ hovede er slet ikke hans
Da herregårdene var porten til Europa
Falsk Karl den Store-mønt fra Nordsjælland