Tolden i Sundet
Menu
Forrige artikel

Tolden i Sundet

Kategori: Bøger
Visninger: 739

 

Tolden i Sundet. Toldopkrævning, politik og skibsfart i Øresund 1429-1857. Redigeret af Ole Degn.

2010. 671 s. rigt illustreret. litt. noter. hellærred.

Gennem mere end 400 år - frem til 1857 - spillede en vigtig rolle for landets økonomi. Danmark beherskede efter 1658 ikke længere begge sider af Øresund, men vedblev alligevel at kræve told af skibe, der skulle ind eller ud af Østersøen.

Det siger næsten sig selv, at det måtte give problemer. Svenskekrigene i 1600-tallet havde da også forbindelse til netop Øresundstolden, og resultatet af krigene blev som bekendt afståelse af Skåne, Halland og Blekinge. Der gik alligevel mange år, før Øresundstolden helt forsvandt. Det skete først efter pres fra ikke mindst amerikanerne, der ikke kunne acceptere en krænkelse af havenes frihed, tilmed af en told, der var ældre end deres nye stat. Amerikanerne gik dog med til sammen med de øvrige søfartsnationer at betale en større engangssum for at sikre den frie sejlads. Til gengæld skulle Danmark stå for fyrbetjening i Sundet for at sikre sejladsen her. På den tid var et kritikpunkt også ventetiden for især dampskibe og ikke mindst de stadig flere dampskibe i rutefart.

Det skulle naturligvis gå rigtigt til med opkrævningen af tolden i Helsingør. Alt blev derfor noteret ned. Navnet på skibet og skipper samt dets hjemsted og nationalitet og ikke mindst ladning. Herefter blev tolden beregnet, og skibet kunne fortsætte dets rejse. Det resulterede i de berømte Øresundstoldregnskaber, der i dag er optaget på UNESCO's liste over verdens umistelige skrevne kulturarv.

De mange artikler spænder vidt
Bogens indledes med et par artikler om Øresundstoldens indførelse og første år og om den afgift, der var toldens oprindelige grundlag, senere følger artikler om administration og toldbygninger samt toldsatser, indtægter og regnskabsformer gennem det meste af Øresundstoldens levetid. Derefter følger artikler om forskellige problemer, forhold og udviklinger, herunder om købmænd og skibsklareringsfirmaer samt naturligvis også om det diplomatiske spil om toldens afvikling i 1850'erne.

Værket slutter med en gennemgang af Øresundstoldens arkivalier og en omfattende litteraturliste. Registre over personnavne og stednavne og et sagregister gør at antologien også vil kunne anvendes som opslagsværk.

Et godt tilbud

Bogladepris: 448 kr. Tilbudspris 325 kr. incl. forsendelse frem til 1. oktober 2018 for abonnenter på www.historie-online.dk.

Bestil via www.zise.dk som medlem og du vil få bogen tilsendt portofrit.

 

Forrige artikel