Menu

DHF's Styrelse

Formand:
Peder Jacob Ellehave Kragh 

[Historielærerforeningen]

Væggerløsevej 12

4873 Væggerløse

tlf: 30588787

e-mail: ggpkr@greve-gym.dk 

Næstformand: Gunnar Jakobsen

[Told- og Skattehistorisk Selskab]

Lyngholmen 5
3460 Birkerød

Tlf 38 86 11 51

gj.ccta@post.tele.dk 

Aase Windeballe

 [Dansk Lokalhistorisk Forening]

Valmuevænget 11
5540 Ullerslev 

Kasserer: Charlotte Amalie Hvilshøj

Historielab. Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling

Stationsvej 14, 7300 Jelling

 

Anders Ravn Sørensen