[sitemap]

     

Dansk Historisk Fællesråd
- en paraply for historien

Historie-online drives af Dansk Historisk Fællesråd, DHF. 

Ønske om medlemskab af Fællesrådet sendes til formanden Peder Jacob Ellehave Kragh ggpkr@greve-gym.dk.  

DHF er en paraplyorganisation, der har til formål at støtte og styrke interessen for historie ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige historiske institutioner, organisationer og foreninger, søge at tage politiske initiativer til gavn for medlemmerne, afholde møder og seminarer, udgive publikationer og være kontaktorgan til tilsvarende internationale organisationer.

DHFs medlemmer består af de fire landssammenslutninger for hhv. lokalarkiver, lokalhistoriske foreninger, slægtshistoriske foreninger og museer samt en lang række foreninger og institutioner, der arbejder til fremme af historisk forskning og formidling.

DHF udgiver det historiske tidsskrift Fortid og Nutid, der med fire numre årligt holder fingeren på pulsen med den nyeste historiske danske forskning. Desuden udgives forskellige værker, f.eks. Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk.