Menu
19. april

Anno 1909

Der indføres mulighed for borgerlig begravelse dvs. uden præst