Menu
27. maj

Anno 1659

Fredsslutningen i København - Danmark undgår at afstå Bornholm og Trondhjems len til Sverige.