[sitemap]

   

Til Historien!

[Oldtid]  [Vikingetid]  [Middelalder]  [Nyere tid]  [Besættelsen 1940-45]  [Efter 1945
[Børnerelaterede sider] [Lokal- og slægtshistorie]  [Militærhistorie]  [Skibsbevaring]  
[Sønderjylland og Slesvig-Holsten]  [Øresundsregionen]  [Emner & Personer]  [Lyd] [tip os om historiesite]
   

Her på historie-online finder du henvisning til en lang række forskellige historiesider, skabt af såvel privatpersoner som offentlige institutioner m.m. 

Vi tjekker linkssiderne med jævne mellemrum, - mindst to gange om året - men er naturligvis ikke ansvarlige for indhold m.m. på de sites, vi linker til.

Linkssiden er senest opdateret 10. december 2015  

Udenlandske sites 
med historiske e-nyhedsbreve

Kungl. Skogs och Lantbruks- akademien (Svensk)  
Svensk Historia
(svensk)
Historia.nu
(svensk)
Populär Arkeologi (svensk)
Populär Historia (svensk)
BBC´s History Newsletter (engelsk)
History Channel (engelsk)


Oldtid

[Ase-folkets vandring] Historien om Ase-folkets vandring til Ásaland via Garðaríki og Saxland til Ódinsey.
[Amatørarkæologi] Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer. (Foreningens hjemmeside)
[Amatørarkæologi på Bornholm] De bornholmske amatørarkæologer (foreningens hjemmeside)
[Arkæologi i Stenhuset] (privat hjemmeside)
[Hjortspringbådens Laug] Sejlads med den rekonstruerede Hjortspringbåd (laugets hjemmeside)
[Jernalder for børn] E-learning side om Jernalderen for børn på Museumscenter Aars hjemmeside
[Megalit.dk] (privat hjemmeside) 
[Megalith.dk] (privat hjemmeside)
[Stuehøj] Fotogalleri fra udgravning og restaurering af jættestue
[Tollundmanden] Informations- og undervisningsportal om Tollundmanden og andre moselig i Danmark


Vikingetid

[Fortidens Jelling] Om Jelling og Jellingestenen. (privat hjemmeside)
[Maritimt Forsøgscenter] Center for nordisk kultur og håndværk. (Andelsselskab)
[Vikingernes Aros] Vikingetidens Århus og Vikingemuseet.
[Vikings] The North Atlantic Saga (The National Museum of Natural History - Smithsonian Institution)


Middelalder

[Diplomatarium Danicum] Danmarks Riges Breve (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab)
[Helgenkatalog] Helgener de danske middelalderlige kalkmalerier 
[Jeanne d'Arc] Dansk hjemmeside om Jeanne d'Arc og 100-års krigen (engelsksproget)
[Skakbrætsten] i middelalderkirker - en uløst gåde (privat hjemmeside)
[Studér Middelalderen på Nettet] (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab)
[Skjalde digtning] Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages


Nyere tid

[Dagliglivets kultur] Undervisningsmateriale om dagliglivet fra 1700-tallet til i dag.
[Guldalder.dk] Web-guide til guldalderen, fælles for en række museer,  m.m. (div. statsanerkendte museer)
[his2rie.dk] Undervisningsmateriale om det 20. århundredes historie.
(Site udarbejdet i tilknytning til lærebogsserie)
[Historiebogen] Danmarks historie 1500 - 1900 (Privat hjemmeside) 
[Surt Sødt] Liv, hverdag og kultur i Dansk Vestindien i 1700 - 1800 tallet (privat hjemmeside)


Besættelsen 1940-1945

[4045.dk] Samtale-/researchforum for besættelsestiden i Danmark (privat hjemmeside)
[Airwar over Denmark] Luftkrigen over Danmark 1939 - 45 (privat hjemmeside)
[Allied airmen 1939 - 45] Allierede flyvere begravet i Danmark (privat hjemmeside)
[Anden verdenskrig langs grænsen] (Privat hjemmeside)  
[Atlantvolden i Danmark] Beskrivelse af de enkelte bunkere. (privat hjemmeside på engelsk)
[Befrielsen] "Gamle modstandsfolks hjemmeside ... åben for debatindlæg og kritik af den statsautoriserede historiefremstilling af besættelsen"
[Besættelse - Befrielse] Danmark under besættelsen og befrielsen
[Danmarks befrielse 5 maj 1945] Følelser af fællesskab. 5. Maj-Komiteens site om besættelsen og befrielsen
[De ungarske soldater] 12.000 tvangsudskrevne ungarere i tysk krigstjeneste i Danmark
[Efterretningsrapporter] fra Lolland, Falster og Møn vedr. den tyske værnemagt
[Krigsværk] Materialesamling om Thy og Mors under Besættelsen. (Lokalhistorisk Arkiv, Thisted)
[Aagaard under Besættelsen] bidrag til landsbyens historie 1940 - 45 (privat hjemmeside)


Efter 1945

[1960-erne] Side om årtiets musik, politik og begivenheder (privat side udarbejdet af faghistoriker)
[Den kolde krig og Danmark] (Privat hjemmeside)
[Radio Mercur] Den danske piratradio i Øresund 1958-1962.
[The Baltic Initiative and Network] Portal med links og information om den kolde krig i relation til landene omkring Østersøen.


Børnerelaterede sider  

[Børn & Kultur] Portal for børnekultur 

[Sjov for Børn] Portal for børneaktiviteter 

[Historieskolen Clio] Køge Byhistoriske Arkiv 


Lokal- og slægtshistorie

[Anetavlen] Debat, efterlysninger (Kbh. Slægtshistoriske Forening) 
[Arkivalieronline] Kirkebøger og folketællinger på nettet  (Statens Arkiver)
[Folk i Tåstrup] Historien om et tværsocialistisk lokalblad (Privat Hjemmeside) 
[Bauers kalender-online] Opløs gamle datobetegnelser (privat hjemmeside)
[Brønshøj-Husum Lokalhistorie] (Privat hjemmeside)
[Byen i Byen] Gamle Frederiksberg film
[Børn fortæller lokalhistorie...] Børnekulturprojekt i Syddjurs Kommune 
[Cyndis´list - Denmark] Meget omfattende linksamling (privat hjemmeside - på engelsk)  
[Danes in Argentina] Dansk indvandrings historie i Argentina 
[Dansk kirkegårdsindex] Fotograferede og registrerede danske kirkegårde (Privat hjemmeside) 
[Dengang.dk] Historier af Uwe Brodersen (Privat hjemmeside) 
[Dragter] på epitafier og gravsten i Danmark] (Privat hjemmeside) 
[Gamle film fra Sønderjylland] Museum Sønderjylland på YouTube 
[Gotisk Skriftlæsning] On-line kursus i gotisk (Historisk institutt, UiB/Statsarkivet i Bergen)
[Gravsteder i Danmark] Registrering af danske gravsteder 
[Hammerum Herred] Slægtsforskning og Lokalhistorie 
[Hernings Huse] Information og billeder af bygninger i Herning Midtby (Privat hjemmeside) 
[Historien i Landskabet, Vestsjælland] Kulturhistoriske seværdigheder i Vestsjællands Amt. (Kulturnet Vestsjælland)
[Jødisk genealogisk selskab i Danmark] jødisk genealogi (forening)
[Kartoffeltysker.dk] Forening for kartoffeltysker-efterkommere (privat hjemmeside)
[Kunst og Konserves] Om konservesfabrikant Mads Rasmussen, der stiftede Faaborg Museum (Faaborg Museum)
[København 1761] Christian Geddes eleverede kort (Københavns Stadsarkiv) 
[Københavns Brændevinsbrænderlaug] Navnelister m.v. 
[Landsbyhistorier] Dansk historie fortalt af danskerne (Privat hjemmside)
[Mit Fanø] Guide til Fanøs historie (Privat hjemmeside)
[Nielsens slægts- og lokalhistorie] (Privat hjemmeside)
[Randerstæppet] Randers gennem godt 700 år (privat hjemmeside) 
[Rens Lokalhistorie] Landsbyen Rens i Sønderjylland (Privat hjemmeside)
[Sognetræf] Vidensbank for slægtsforskere og lokalhistorikere. (privat hjemmeside)
[Strib - odden] Lokalhistorisk Arkiv for Strib-Røjleskov.  Strib-oddens historie til ca. 1900.
[Trinitatis historiske kilder] Kilder til Rundetårns og Trinitatis kirkes historie 
[Tikøb Kommune] Tikøb Sognekommunes historie (Privat hjemmeside)
[Wadschier] med bl.a. digitale kilder til slægtsforskning (Privat hjemmeside) 
[VejleFilm] Gamle film fra Vejle og Omegn 
[Vejle Historisk Atlas


Militærhistorie


[Danish Arms and Armour] Virtual Museum (privat hjemmeside)
[Gammelt dansk panser] Bevarede pansrede køretøjer i Danmark (Privat hjemmeside)
[Marinens historie] Den danske marines historie 1801-2001 (privat hjemmeside)
[Masnedøfort] Tilblivelse, historie og afvikling (privat hjemmeside)  
[Militær Historie] Om dansk militærhistorie, med bl.a.  linkssamling, billeder af monumenter, m.m. 
(privat hjemmeside. Visse sider engelsk)

[Krigen 1657-1658] (Svensk side om Karl X Gustavs første danske krig)
[Krigen 1658-1660] (Svensk side om Karl X Gustavs anden danske krig)


Skibsbevaring  

[Skibsbevaringsfonden]

[Hardanger Fartoyvern] (Norsk hjemmeside)


Sønderjylland og Slesvig-Holsten

[Det tyske mindretals frivillige soldater i 2. verdenskrig(Privat hjemmeside) 
[Genealogy in Schleswig-Holstein
[Vägvisare för forskare på Schleswig-Holstein och Hamburg
[Svenskere i den dansk-tyske krig 1864(Privat hjemmeside, svensk)
[Tyskertid og Genforening] Om folkeafstemningen 1920 (Set fra det tysk side)


Øresundsregionen

[Over Øresund] Slægtsforskning på tværs af sundet. (Landsarkivet for Sjælland, Landsarkivet i Lund, 
Kbh. Stadsarkiv og Malmö Stadsarkiv)

[Terra Scaniae] Svensk hjemmeside om Skånes og Øresundsregionens historie

[Øresundsfolk] Web-udstilling i samarbejde mellem arkiver, biblioteker, museer, universiteter og andre kulturhistoriske aktører i Øresundsregionen 

[Øresundstid]. Øresundsregionens historie. (EU-støttet dansk-svensk undervisningprojekt) 


Ludvig Holberg 1684-1754

[Dansk Nationallitterrært Arkiv] Ludvig Holberg. Det kgl. Bibliotek 

[Arkiv for dansk litteratur] Ludvig Holberg 

[Holbergsamfundet] Norsk 

[Tersløsegaard
[Ludvig Holberg på Internettet

H. C. Andersen 1805-1875

[H.C. Andersen Centret] (Syddansk Universitet)  
[H.C. Andersens romaner, noveller og eventyr] (Det kongelige Bibliotek)  


Diverse emner og personer

[25 fantastiske industrier] (Kulturarvsstyrelsen) 
[Anordninger og love] Baggrundsviden for historisk interesserede (privat hjemmeside)  
[Bier] Artikler om bier i middelalderen og renæssancen - og på Holberg's tid (privat hjemmeside)  
[Bilhistorie.dk] Privat hjemmeside om historiske biler
[bjoerna.dk] Digitale kilder (bl.a. danske lov 1683 og kongeloven 1665) og besættelsen (privat hjemmeside)  
[Bremsbilen] Den danske Brems' Motorvogn fra 1900
[Børnehjem.nu] Flot udstilling om livet på børnehjem. Med erindringer, efterlysninger og skolemateriale.
(Svendborg Museum)
[Danmarks Nationalparker] Samlet guide til Danmarks nationalparker (Skov- og Naturstyrelsen)  
[Danske konger] ... og deres historie
[Danske taler] (privat hjemmeside) 
[danskhistorie.dk] Danmarkshistorien på Nettet (Privat betalingsside)  
[Digital danmarkshistorie] med udgangspunkt i Esbjerg
[Dragter i Danmark] Korte beskrivelser af dragtsamlinger på en række danske museer.
(dragtpuljen v. de statsanerkendte museer)
[Folketøj og modetøj 1755 - 1830] (privat hjemmeside) 
[Folk og fortællinger fra det tabte land] (privat hjemmeside)
[Golden Days in Copenhagen] Københavns historie og kultur  
[Humlen ved Carlsberg] Historien om Carlsberg (Arbejdermuseet)
[Historiebloggen] på Fredericia Biblioteks blogunivers   
[Kolyma - Det hvide krematorium] privat hjemmeside om sovjetiske fangelejre 
[I Farfars fodspor] og [www.verdenskrig.dk] om sønderjyske krigsdeltagere 1. verdenskrig 
[Industrialia] Industri- og tekniologihistorie] 
[Kongedragter.dk] 16 danske regenters dragter 
[Kongerækken] (Kongehuset)
[Kvindekilder.dk] Flot præsentation af kilder til kvinders historie. Med bl.a. biografier og artikler (KVINFO)
[Medicinsk historie] Pluk fra samlingerne på Medicinsk Historisk Museum (Medicinsk Historisk Museum)
[Nordjyllands jernbaner Jernbaner omkring Aalborg (privat hjemmeside) 
[Renæssance 2006] Aktiviteter og arrangementer i det nationale renæssanceår 2006 
[Søfartshistorie] Maritime museer, links og artikler m.v. (privat hjemmeside) 
[Trankebar] Om den danske kolonitids mønter (privat hjemmeside)
[Winthers Wild West] om Amerikas historie 1789 - 1921 (privat hjemmeside)
[Zaurits Bureau] 150 års bøssehistorie (privat hjemmeside)