[sitemap]

< Junior

Der er mange forskellige måder at opdele et ridderskjold på.....

 

Hvordan fandt 
ridderne på deres våbenmærker?

I middelalderen havde ridderne særlige symboler og mærker på deres skjolde. Det var deres våben

Det var vigtigt for ridderne at have tydelige mærker. Så kunne man bedre se, hvem de var. Det var vigtigt, hvis man fx var i krig, og på turnerings-pladsen hvor man kæmpede om præmier, skulle tilskuerne også kunne følge med. Ligesom ved en fodboldkamp i dag.

Der var regler for farverne
I middelalderen var der grænser for, hvilke farver man måtte bruge til sit våben, og hvordan man måtte sætte dem sammen. Der var to slags farver. Metalfarver og almindelige farver. Metalfarverne var guld og sølv ( eller gul og hvid i stedet for). De almindelige farver var grøn, rød, blå og sort. Man skulle altid lave skjoldet, sådan, at farver fra samme gruppe ikke kom til at være op ad hinanden. Grøn måtte fx ikke være ved siden af rød, men gerne ved siden af hvid eller gul.

Navn og våben
I 1526 bestemte kongen, som hed Frederik den Første, at alle adelige skulle have et slægtsnavn. Før havde man brugt fader-navn. Der vil sige, at børn fik deres fars fornavn som efternavn. Hvis ridderen Erik fik to børn, der fx hed Anne og Asser, kom de til at hedde "Anne Eriksdatter" og "Asser Eriksen". 
Da kongen lavede sin lov, var der allerede nogle, som var begyndt at tage slægtsbavne. De kaldte sig fx Oxe eller Bille efter dyr og ting i naturen, andre fandt på navne, som de syntes lød godt: fx Rosenkrantz. Nogle gange hang navn og våben sammen, men ikke altid.
Hvad ville du gøre, hvis du skulle være ridder? Ville du kalde dig for "Ridder Drage" og have en farlig gylden drage på sort bund i dit våben?

 

 

Print maleark

Riddervåben

  

HUSK

Metalfarver

 
 Almindelige farver

Metalfarver må ikke støde sammen med hinanden - og det må de almindelige farver heller ikke.