[sitemap]

   

Historiske foreninger, selskaber, laug og grupper

= Foreningen er selvstændigt medlem af Dansk Historisk Fællesråd og/eller støtter historie-online.
= Foreningen er associeret med, eller medlem af, organisation (fx DLF eller SSF) der er medlem af Dansk Historisk Fællesråd.

 Linkssiden er senest opdateret 11. maj 2016

Emnebaserede sammenslutninger

[Besættelseshistorisk Selskab for Thy og Vester  Hanherred]
[Bushistorisk Selskab]
[Danmarks Flyvehistoriske Selskab
[Danmarks Vindkrafthistoriske Samling
[Dansk Datahistorisk Forening
[Dansk Flyvehistorisk Forening
[Dansk Pædagogisk-Historisk Forening
[Dansk Medicinsk-historisk Selskab]  
[Dansk Militaria Forening
[Dansk Militærhistorisk Selskab]
[Dansk Militærhistorisk Køretøjs Forening]
[Dansk Posthistorisk Selskab]
[Dansk Tekstilhistorisk Forening
[Dansk Slægtsgårdsforening]
[Dansk Sygeplejehistorisk Selskab]
[Dansk Ubådsforening
[Dansk Vestindisk Selskab]
[Dansk Vejhistorisk Selskab]
[Dykkehistorisk Selskab]
[FlaskeKlub Danmark
[Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum
[Fængselshistorisk Selskab]   
[Gashistorisk Selskab]
[Glashistorisk Selskab Holbæk
[Heraldisk Selskab]
[Historisk Selskab for Handicap og Samfund]
[Jydsk Medicinhistorisk Selskab]
[Katolsk Historisk Forening - Ælnoth]
[Marinehistorisk Selskab > Orlogsmuseet]
[Motorhistorisk Samråd]
[Radiohistorisk Forening]
[Selskabet Danske Tordenskiold Venner]
[Selskabet for Dansk Jødisk Historie
[Selskabet til forsk. i Arbejderbev. Historie]
[Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
[Skovhistorisk Selskab]
[Sporvejshistorisk Selskab]
[Told- og Skattehistorisk Selskab]
[Vaabenhistorisk Selskab
[Værftshistorisk Selskab
[Aarhus Søhistoriske Selskab]

Arkæologi:
[Amatørarkæologi på Bornholm
[Arkæologiklubben Flækken]
[Harja - fynsk amatørarkæologisk Forening]
[Holbæk Arkæologiklub
[Jydsk Arkælogisk Selskab]
[Jysk Arkæologisk Selskab - Nordjylland] 
[Randersegnens Amatørarkæologer
[Sammenslutningen af danske amatørarkæologer]
[Tværpilen]
[Vensyssels Arkæologiske Forening

  

Lokalhistoriske foreninger (alfabetisk efter sted)

[Dansk Lokalhistorisk Forening]  
[Lokalhistorisk Forening for Allerød]
[Ballerup Historiske Forening]
[Bornholms Slægts- og lokalhistoriske forening]
[Historisk forening for Bredebro kommune]
[Lokalhist. Selskab for Brønshøj-Husum og Utterslev]
[Christianshavns Lokalhistoriske Forening
[Dragør Lokahistoriske Forening]
[Dragsholm Lokalhistoriske Forening
[Historisk Forening for Espergærde]
[Farum Lokalhistoriske Forening]
[Fredensborg-Humlebæk Lokalhist. Forening
[Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg]
[Lokalhistorisk Forening i Gentofte]
[Gladsaxe Lokalhistoriske Forening]   
[Egnshistorisk Forening i Gundsø
[Lokalhistorisk Forening for Hillerød Kommune]
[Lokalhistoriske foreninger i Hjørring kommune]
[Horsens Kulturhistoriske Forening]
[Egnshistorisk Forening for Hvalsø]
[Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
[Hørsholm Museumsforening- del af museets site]
[Ledøje-Smørum Historisk Forening]
[Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune
[Islands Brygges Lokalhistoriske Forening
og Arkiv

[Lokalhistorisk Forening i Jelling kommune]
[Historisk Forening i Jægerspris
[Historisk Forening for Løgumkloster kommune]
[Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk]
[Nørrebro Lokalhistoriske Forening]
[Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhist .Forening
[Slægts- og Lokalhistorisk Forening for Samsø
[Historisk Forening for Skibby kommune]
[Skovbo Lokalhistoriske Forening]
[Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen]
[Stenløse Historisk Forening]
[Sundby Lokalhistoriske Forening
[Sundeved Lokalhistorisk Arkiv]
[Trundholm Lokalhistoriske Forening
[Vindinge Lokalhistoriske Forening]
[Lokalhistorisk Forening for Tølløse kommune
[Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv]
[Vanløse Lokalhistoriske Forening]
[Vinderup Egnshistoriske Forening
[Værløseegnens Historiske Forening]  
[Østerbro Lokalhistoriske Forening
[Østervrå Lokalhistorisk Forening]
[Selskabet for Aalborgs Historie]  

 

Slægsthistoriske foreninger

[DIS-Danmark]
[Storkøbenhavns Slægtshistoriske Forening]
[Samf. for dansk genealogi og Personalhistorie]
[Sammensl. af Slægtshistoriske Foreninger]
[Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark
[Slægts- og Lokalhistorisk Forening for Bornholm
[Slægtshistorisk Forening, Århus]
[Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn]
[Sydkystens Slægtshistoriske Forening]  

    

Amts- og landsdelshistoriske selskaber 

[Bornholms Historiske Samfund]   NY 
[Lolland-Falsters historiske Samfund]
[Historisk Samfund for Sønderjylland]
[Randers Amts Historiske Samfund]
[Historisk Samfund for Ribe Amt
[Historisk samfund for Ringkøbing amt]
[Historisk Samfund for Viborg-egnen] 
[Historisk Samfund for Vendsyssel]
[Historisk Samfund for Fyns
[Frederiksborg Amts Historiske Samfund
[Historisk Samfund for Århus Stift]   
[Historiske Samfund for Sydøstjylland] Tidl. Vejle Amt 
[Østjysk Hjemstavnsforening]

    

Jernalder-, vikinge- og 
middelalderforeninger, m.m.

[Aktiv Historieoplysning] Kurser i Jernalderens gøremål, håndværk og arbejdsmetoder 
[Bådelauget Nidhug]
[Foreningen Vikingemarkedet ved Højene] Jelling
[Hartr - vikingehåndværkergruppe]
[Havhingsten] Vikingeskibsrekonstruktion 
[Hjortspringbådens Laug]
[Iarlsae vikingegruppe]
[Lupus Tempus] - et historisk selskab 
[Middelalderforeningen Saxo Grammaticus]
[Neessund Vikingeskibslaug
[Regin] Ribe Vikinge Smede Laug 
[Ribe Vikinge Langbue Laug
[Sagnlandet Lejres Vennelaug
[Skibsklanen Yggdrasil]
[Ulfheðnir] Vinkingekampgruppe i København
[Vikingebyen i Sebbersund
[Vikingegruppen Burgundaland]
[Vikingegruppen Fulgjyr
[Vikingegruppen Lindholm Høje
[Vikingegruppen Mammen
[Vikingegruppen Wunjo]
[Vikingeskibslauget Helge Ask
[Aabenraa Middelalderlaug]

  

Videnskabelige og faglige sammenslutninger

[Arkivforeningen]  
[Dansk Arkivselskab - VIDA]
[Det kgl. Danske Selsk. f. Fædrelandets Historie]
[FaF - Foreningen af fagarkæologer]
[Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning]
[MUSUND] Museer omkring Øresund

  

Udgiverselskaber

[Det danske Sprog- og Litteraturselskab]
[Foreningen Danmarks Folkeminder]
[Landbohistorisk Selskab]
[Selskabet f. udg. af kilder til dansk Historie]

  

Andre foreninger og laug

[Auroras Kanonlaug]
[Historisk Foredragsforening Odense
[Løve Mølle og Møllelaug

  

Sammenslutningen af Museumsforeninger

[Hjemmeside]