Menu
Forrige artikel

29. Nordiske Historikermøde i Aalborg

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1374

Fra 15.-18. august 2017 afholdes det 29. Nordiske Historikermøde på Aalborg Kongres & Kultur Center, Danmark. Hovedarrangørerne er Historiestudiet ved Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet, Den Danske Historiske Forening og Den Nordiske Historikerkomité.

Der har været afholdt nordiske historikermøder siden 1905. Efter Anden Verdenskrig har der været tradition for, at konferencen cirkulerer mellem de enkelte nordiske lande. Omkring 500-600 historikere fra de fem nordiske lande deltager i konferencen i Aalborg. 

Programmet vil bestå af keynote lectures, tematiske sessioner, rundbordsdiskussionera og frie præsentationer.

Hovedtemaet for Nordisk Historikermøde 2017 er "Reformations: Reshaping culture and environment".

”Reformation” betegner den proces, som går ud på at forandre en tilstand – som regel under henvisning til en tilstand eller tankegang, der opfattes som bedre og mere oprindelig

Oftest forbindes begrebet med det historiske forløb, der fandt sted i kølvandet på, at Martin Luther for et halvt årtusinde siden, i 1517, ophængte sine 95 teser på døren til Wittenberg Slotskirke. Teserne gjorde op med romersk-katolske doktriner og praksisser, og blev fremstillet som en tilbagevenden til den oprindelige intention med den kristne kirke. Den efterfølgende forandringsproces og skabelsen af den protestantiske kirke fik vidtrækkende global betydning og ikke mindst konsekvenser for de nordiske landes nyere historie.

Men krav om reformer finder løbende sted, og de efterfølgende forandringsprocesser er klassiske studieobjekter for historikere. Således er det i 2017 også 30-året for FN-rapporten Vor fælles Fremtid, som med Gro Harlem Brundtland i spidsen lancerede behovet for en reformation af natursynet. Sidenhen har begreber som bæredygtig udvikling, forureningsbekæmpelse og klimaforandringer spillet en afgørende rolle i international politik, og disse og en lang række andre af vor tids globale udfordringer adresseres i stigende grad af nordiske historikere.

Reformationer, i al deres mangfoldighed, er hovedtemaet for Nordisk Historikermøde 2017.

Men Nordisk Historikermøde handler selvfølgelig om langt mere end fejringen af de to markante jubilæer. Derfor inviteres der også mere generelt til at indsende bidrag, som i videst mulig omfang er dækkende for historieforskningen i og omkring de nordiske lande i begyndelsen af det 21. århundrede.

Professor David Armitage holder den afsluttende fællesforelæsning på det Nordiske Historikermøde i Aalborg 17. august.

Det 29. Nordiske Historikermøde sponserer udgivelsen af tre bind med udvalgte bidrag fra konferencen inden for tre udvalgte temaer. De er frit tilgængelige (open access) og kan downloades her:

Bind 1: Historie – didaktik, dannelse og bevidsthed (red. Peter Brunbech m.fl.)

Bind 2: Reformer og ressourcer (red. Martin Dackling m.fl.)

Bind 3: Efter Reformationen (red. Kari G. Hempel m.fl.)

Nordisk Historikermøde er gået sammen med Aalborg Universitetsforlag for at sikre, at konferencerapporterne indgår i en allerede eksisterede, fagfællebedømt skriftserie, som opfylder de gældende bibliometriske standarder. Alle artikler således har været gennem en anonym fagfællebedømmelse.

Konferencerapporterne foreligger også i en trykt udgave, som vil være tilgængelig via de nordiske biblioteker.

historie-online, den 8. august 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Mere om jul på flere danske museer
Pop-up museum i Taastrupgaard
Kileskrifttavler på Nationalmuseet