Menu
Forrige artikel

Arkiv.dk videreudvikles

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1889

En gavmild donation på 2,5 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond åbner nu for en videreudvikling af arkivernes registreringssystem Arkibas og formidlingsportalen Arkiv.dk.

Pengene skal bruges på mange nye funktioner i de to systemer, bl.a. bliver det muligt at præsentere digitaliserede historiske dokumenter og kilder, brugerne af Arkiv.dk får mulighed for at hjælpe arkiverne med at berige de mange registreringer med nye data og transskribere de utallige digitaliserede dokumenter i arkiverne, og samtidig åbner vi for at give systemets brugere bedre mulighed for at selvbetjene sig ved bl.a. online at kunne bestille arkivalier direkte til arkivets læsesal og ved at kunne købe og downloade billeder i høj opløsning.

Arkiv.dk gik i luften i februar 2015 på baggrund af en bevilling fra A.P. MÃøler Fonden. Arkiv.dk har været en kæmpe succes og har siden lanceringen haft over 4 mio. besøg, og der er vist over 55 mio. sider.

 - -Siden lanceringen er Arkiv.dk vokset med 1 mio. registreringer, så den nu indeholder næsten 3 mio. dokumenter i form af originalpapirer, film, lyd, billedmateriale mv., siger Dorthe Søborg Skriver, direktør for Arkibas, der er ejet af Sammenslutningen af Lokalarkiver.

"Det er lige nu muligt at se billeder og film samt høre lydklip på siden, og vi glæder os meget til i 2018 også at kunne åbne for de digitaliserede dokumenter, kilder og gamle vejvisere, fortsætter Dorthe Søborg Skriver.

 - Bevillingen på 2,5 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond er et kæmpe skulderklap til de mange tusinde af frivillige og ansatte, som hver eneste dag lægger tid og kræfter i at indsamle, bevare og formidle kilderne til lokal- og kulturhistorien. Meget af det er ikke alene af lokal betydning, men også af enestående national betydning, siger Jørgen Thomsen, der er stadsarkivar i Odense og formand for Sammenslutningen af Lokalarkiver.

Lokal- og stadsarkiverne rummer både kommunale og private arkivalier, der fortæller detaljeret om både fremtrædende personer og "det almindelige menneskeâ", om små idrætsforeninger og store erhvervsvirksomheder, og derudover findes der på mange arkiver også samlinger af materiale fra sognekommunernes tidligste år, der belyser udviklingen af nogle af velfærdssamfundets grundpiller som f.eks. fattigforsorg og ældrepleje.

 - Det er en stor del af dette unikke materiale, som nu bliver tilgængeligt online for offentligheden, siger Jørgen Thomsen.

Tegninger til Danmarks første bil, Viborg Lokalhistoriske Arkiv. Grundlovsdag 1900 vandt jernvarefabrikant Julius Brems Politikens konkurrence om, hvem der kunne fremstille Danmarks første bil. Arkivet i Viborg har 12 konstruktionstegninger til denne første danske bil og har i alt 64 tegninger til otte forskellige biler fra perioden 1900-1908 fra Danmarks første bilfabrik.

For at kunne producere en bil kræves en kompakt forbrændingsmotor, men konstruktionen af de nye motorer var en velbevogtet forretningshemmelighed. Julius Brems sendte derfor sine to sønner Aage og Jakob til Tyskland for at lure Wilhelm Maybach og Gottlieb Daimler kunsten af. Brødrene fik arbejde på en tysk cykelfabrik i Eisenach, der havde indledt et samarbejde med en fransk motorfabrik omkring fremstilling af mindre køretøjer. Da Aage og Jakob i løbet af sommeren 1899 havde tegnet og nedskrevet det, de så i Tyskland, cyklede de hjem til deres far med tegningerne. Biltegningerne var således et resultatet af industrispionage. Den første bil fra 1900 er blevet rekonstrueret i to funktionsdygtige eksemplarer, hvoraf det ene i dag står på Viborg Stiftsmuseum.

Billedet på forsiden:

Perlestikkerbogen, Nakskov Lokalhistoriske Arkiv

I 1618 blev Anders Pedersen Mavorn eller Perlestikker, som han kaldtes efter faderens profession, præst i Nakskov. Han udarbejdede det håndskrift, som kaldes Perlestikkerbogen, og som er et enestående kulturhistorisk klenodie. Perlestikkerbogen er en helt speciel blanding af privat embedsdagbog, lokalvejviser, kirkebog, personlig regnskabsbog og levnedsbeskrivelse. Bogen er inddelt i 20 hovedafsnit. I sidste afsnit er hans selvbiografi, som udførligt redegør for hans liv og levned fra hans fødsel og til han døde af pest i 1629 i en alder af kun 43 år.

Perlestikkerbogen er et usædvanlig fint kildeskrift til belysning af forholdene i en mindre provinsby i begyndelsen af 1600-tallet. Foruden at indeholde materiale til befolkningsstatistik, fremstår der med forfatterens mange bemærkninger og kommentarer et dokument, der giver et overordentligt interessant indblik i borgernes og tidens liv. Bogen opbevares på arkivet i Nakskov.

historie-online.dk, den 23. juli 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
1700-talsfestival på Gammel Estrup
Museum på Rejsen 20: Anchorage, Alaska
Bovrup-kartoteket gøres tilgængeligt