Menu
Forrige artikel

Radikalisme på fløjene i mellemkrigstiden

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 506

 

Radikalisme på fløjene i mellemkrigstiden

Modtager af årets Arbejderhistoriepris 2018, ph.d Kristina Krake, holder foredrag om demokratiforståelsen i de højre- og venstreradikale bevægelser i de skandinaviske land i mellemkrigstiden, 1919-1939. ”Skandinavien i ekstremernes tidsalder. Systemkritik og demokratiforsvar i mellemkrigstiden 1919-1939”, ph.d.-afhandling, Institut for Historie, Syddansk Universitet.

I motivationen for prisen hed det bl.a.:

I koncentrat konstateres det, at mellemkrigstidens etablerede partier søgte nationale kompromisser på tværs af den politiske midte og reagerede med modvilje på de kommunistiske og fascistiske bevægelsers fremkomst, men modviljen var ikke nødvendigvis forbundet med et demokratiforsvar, snarere med partipolitiske interesser. De borgerlige partier afviste generelt fascisterne, men de konservative forholdt sig afventende over for de ungkonservatives fascistiske orientering, og bondepartierne var mere optaget af at varetage bøndernes økonomiske interesser end at bidrage til en ideologisk debat om demokrati versus diktatur.

De store arbejderpartier tilkendegav bekymring for, at de arbejdsløse, de kriseramte bønder og ungdommen ville søge mod et kommunistisk eller fascistisk alternativ, og de tog stærkt og tydeligt afstand fra disse bevægelser. Med Kristina Krakes ord udkæmpede især de svenske og danske socialdemokrater i den sammenhæng en decideret tofrontskrig. Endelig lagde de regeringsbærende partier stor vægt på opretholdelsen af den offentlige ro og orden. For eksempel var de danske og svenske socialdemokrater initiativtagere til love om forbud mod private korpsdannelser.

Afhandlingen er ikke bare et væsentligt bidrag til forståelsen af vores fælles fortid; den er også et bud på, hvorfor de skandinaviske samfund ser ud, som de gør i dag. Den er et solidt og forbilledligt forskningsbidrag, der i kraft af Kristina Krakes ærlige og redelige diskussion af be- grænsninger i egen undersøgelse, peger fremad mod flere og nye erkendelser.

Foredraget, den 13. mar 2019 17:00-19:00 i Arbejdermuseet. Rømersgade 22, 1362 København K

Derefter:

Hvor skal arbejderhistorien hen? Generalforsamling i SFAH

Arbejdermuseet, 13. marts kl. 19-21
 

Se hjemmesiden

Andre arrangementer i SFAH:

Kampen om Socialdemokratiet

Tidligere folketingsmedlem og minister for Socialdemokratiet Karl Hjortnæs har for nylig skrevet en erindringsbog om partiet og sin tid som fremtrædende politiker. Historiker Claus Bryld vil i en samtale med Karl Hjortnæs dykke ned i analysen af partiet og dets situation i dag og trække linjer frem fra historien. 20. feb 2019 17:00-19:00 i Arbejdermuseet

Er arbejderklassen blevet væk?

Lever vi i et ’videnssamfund’, hvor kinesere og ’polakker’ laver arbejdet for os? Er arbejderklassen forsvundet under radaren? Og hvad betyder det for vores samfund i dag? Foredrag af journalist Lars Olsen om hans bog Det forsvundne Folk. 25. feb 2019 17:00-19:00. 3F Holbæk, Spånnebæk 10, Holbæk

 

[Historie-online.dk, den 12. februar 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Monumental skibssætning er fundet ved Gudenåen
Museum på Rejsen 4: Weimar
Nat på museet