Menu
Forrige artikel

Stort bogmarked i Rigsarkivet - hjælp med at tømme hylderne!

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2349

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie afholder i fællesskab med Rigsarkivet, Kildeskriftselskabet, Heraldisk Selskab og Dansk Historisk Fællesråd et stort bogmarked i Harsdorffsalen i Rigsarkivet. Der sælges ud af boglagrene til billige penge, og bøgerne er udvalgt med slægtsforskere, personalhistorikere, lokalhistorikere og heraldikere for øje. Se de mange spændende titler nedenfor.

Ved en række af bøgerne er forudbestilling nødvendig, og man kan skrive til mid@sa.dk for at reservere dem.

Der kan betales kontant og med MobilePay.

 

Tid: Tirsdag 11.12.2018, kl. 16.30-18.00 (dørene åbnes kl. 16.30)

Sted: Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1, 1214 København K

 

Navneregistre og indholdsfortegnelser
 
Akkumuleret Personregister til Personalhistorisk Tidsskrift 1880-2012, CD
50 kr.
Tusindvis af navne. Register til Personalhistorisk Tidsskrift 1880-1965, 3 bind
100 kr.
Tusindvis af navne. Register til Personalhistorisk Tidsskrift 1997-2010
100 kr.
110 års indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 1880-1990
100 kr.
 
 
Stater
 
Achelis: Matrikel der schleswigschen Studenten. Bind 1-3, 1966-67
200 kr.
Ejvind Slottved: Lærestole og lærere ved Kbh. Universitet 1537-1977, 1978
50 kr.
Erik Nørr: Latinskolen religionslærere 1853-1903, 1981
30 kr.
Blædel: Tilføjelser og rettelser til H. Hjorth-Nielsen: Danmarks sagførere (1941), 1978
50 kr.
 
 
Fortid og Nutid
 
10 tilfældigt blandede hæfter af Fortid og Nutid (forudbestilling nødvendig)
50 kr.
 
 
Heraldisk Tidsskrift
 
Heraldisk Tidsskrift nr.          -99, pr. hæfte
25 kr.
Heraldisk Tidsskrift nr.          -99, for 10 hæfter
200 kr.
Heraldisk Tidsskrift nr. 100-108, pr. hæfte
50 kr.
Heraldisk Tidsskrift nr. 109-, pr. hæfte
100 kr.
 
 
Heraldik
 
J.C. Bille Brahe: Gravmindernes vidnesbyrd
20 kr.
O. Rostock: Nøgle til 808 skandinaviske skjoldholdere 
20 kr.
Ulrik Reindel: Kronborgtapeternes kongevåbener og striden om de tre kroner 
50 kr.
Sven Tito Achen: Heraldikkens 15 glæder  
150 kr.
Allan Tønnesen: Magtens Besegling  
200 kr.
Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536
 
Knud Prange: Heraldisk og historie, DHF’s håndbøger, 1977
30 kr.
Heraldik i Norden
150 kr.
 
 
Opslagsværker og vejledninger
 
Herluf Nielsen: Kronologi, DHF’s håndbøger, 1974 – 30 kr.
30 kr.
Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk, 2 bind
100 kr.
Ole Degn: Borger og bybefolkning. Vejledning i kilder og litteratur, 2000
25 kr.
 
 
Rigsarkivets Guide
 
Rigsarkivets Guide, I og II, 6 bind (forudbestilling nødvendig)
300 kr.
 
 
Arkivregistraturer
 
Private personarkiver i Rigsarkivet
 
Privatarkiver før 1660 i Rigsarkivet
 
Privatarkiver for tidsrummet 1660-1800 i Rigsarkivet
 
Privatarkiver fra det 19. århundrede i Rigsarkivet
 
Større private personarkiver i Rigsarkivet (IV, 1)
 
Små private personarkiver i Rigsarkivet (IV, 2)
 
Private institutioners arkiver (IV, 3)
 
Alle 7 bind, sælges kun samlet (forudbestilling nødvendig)
300 kr.
 
 
Forvaltningshistorie
 
Kilder til dansk forvaltningshistorie 1500-1750, bind 1 (Vor gunst tilforn)
150 kr.
Kilder til dansk forvaltningshistorie 1750-1920, bind 2 (På embeds vegne)
150 kr.
Kilder til dansk forvaltningshistorie 1920-1970, bind 3 (Efter bemyndigelse)
150 kr.
Kilder til dansk forvaltningshistorie, bind 5 (Slesvig, Preussen, Danmark)
150 kr.
Alle 4 bind
500 kr.
 
 
Kildeudgivelser -1536
 
Danmarks middelalderlige annaler, 1980
100 kr.
Esrom Klosters Brevbog, 1880-81 (1973)
50 kr.
Roskilde Sankt Agnete klosters jordebøger og regnskaber 1508-1515, 2001
100 kr.
 
 
Kildeudgivelser 1536-1700
 
De Hansborgske Domme 1545-1578, bind 1-3, 1994
200 kr.
De Hansborgske Registranter, bind 1-2, 1943
100 kr.
Helsingør skifteprotokol 1571-1582, 2014
100 kr.
Helsingør Stadsbog 1554-1555, 1559-1560 og 1561-1565, 1981
100 kr.
Helsingør Stadsbog 1549-1556, 1971
100 kr.
Kancelliets brevbøger 1644-1660, 16 bind (forudbestilling nødvendig)
300 kr.
Malmø Skifter 1: Bofortegnelser 1546-1559, 1977
50 kr.
Malmø Skifter 2: Købmandsregnskaber 1537-1559, 1978
30 kr.
Koldinghus Lens Regnskab 1610-11. Bind 1-2, 1984
100 kr.
Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, bd. 1-8, 1878-1947 (1969-70)
300 kr.
Otto Sperlings Selvbiografi (1602-1673), 1885 (1974)
30 kr.
 
 
Kildeudgivelser 1700-1900
 
Biskop Balles Visitatsindberetninger 1783-1793, 2002
75 kr.
Biskop Balles Visitatsbog 1799-1807, 1999
100 kr.
C.F. Wegeners dagbøger 1851-1864, bind 1-2, 1995
100 kr.
 
 
Topografi
 
C.T. Engelstoft: Odense Byes Historie, 1880 (1978)
100 kr.
Arent Berntsen: Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed, 1656 (1971)
150 kr.
 
 
Blandet
 
Bo Fritzbøger: Skoven i lokalhistorien, 1999
30 kr.
Theodor Glimanns amtskort over hertugdømmet Slesvig, 1820’erne, 2008
50 kr.
Historiske ildsjæle, 2009
30 kr.
J.A. Fridericia: Danmarks ydre politiske Historie 1629-1645. Bind 1-2
100 kr.
Falbe Hansen: Stavnsbaandsløsningen og Landboreformerne, 1889 (1975)
50 kr.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Runer på lerkar
Prinsesse Marie - Historiens Aktører nr. 33
Oplevelser fra coronakrisen