Menu
Forrige artikel

Vikingeskibsmuseets Venner

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 247

 

Torsdag 27. februar kl. 19.30

Ud og hjem igen

- Om vikingernes togter i Vesten og Normandiet

Mads Ravn, forsknings- og Samlingschef, Ph.d. VejleMuseerne

Dette foredrag falder i to dele. For det første vil det berette om nogle af vikingernes togter i vesten herunder Normandiet. Hvil-ken betydning havde bl.a. Olav Haraldsson og hertug Rollo? For det andet vil foredraget komme ind på, hvad disse togter fik af betydning. Hvorfor opstod disse togter netop da. En hypotese er, om der i denne periode var indre forhold i Skandinavien, der netop faldt sammen i denne periode med de mange togter.

Torsdag 26. marts kl. 19.30

Hvem kom først?

- Betragtninger over Færøernes tidlige historie

Steffen Stummann Hansen, tidl. Landsantikvar og direktør for Føroya Fornminnissavn

Traditionelt set har den såkaldte Færinge-Saga med dens fokusering på forbindelsen til Norge været betragtet som den grundlæggen­de kilde til forståelsen af Færøernes tidligste historie. Der har dog længe været stærke indicier for, at billedet er mere kompliceret. De seneste årtiers arkæologiske udgravninger og nye 14C-dateringer har i stigende grad bekræftet, at der er behov for en revurdering af Færøernes ældste historie. Hvem kom først: skandinaver i Vikingetiden – eller? Dette spørgsmål diskuteres i foredraget.

Alle foredrag finder sted i Museumshallen og er gratis for medlemmer med ledsager. 50,- kr. for ikke-medlemmer. Dørene åbnes kl. 19.00.

Foresidebillede: Gravsten med irsk hjulkors. Fotograf: Steffen Stummann Hansen

[Historie-online.dk, den 14. januar 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Skelet af jernaldermand
Museum på Rejsen 15: Thomas Jeffersons Monticello
1200 års Aarhushistorie