[sitemap]

< Årets Historiske Bog  

Årets Historiske Bog 2013

Hvilken bog om historie var bedst i 2013? 

Takket være sponsorbidrag fra Kulturministeriet, Krista og Viggo Petersens Fond og Det Kongelige Bibliotek uddeles prisen for "Årets Historiske Bog 2013". Prisen overrækkes ved en reception i løbet af februar 2013.

Afstemningen afsluttes den 31. januar 2014. Man kan kun stemme én gang.

De fem kandidater til "Årets Historiske Bog 2013" er:
 

1

Ulla Kjær: Roskilde Domkirke. Gyldendal.

En af de overraskende omstændigheder ved Roskilde Domkirke er, at den forekommer så harmonisk, når den i virkeligheden er et konglomerat af vidt forskellige bygningsdele, der er et resultat af mere end 800 års omskifteligheder. Museumsinspektør Ulla Kjær har samlet den eksisterende viden om kirken i et smukt og velillustreret værk, der vel bedst kan betegnes som den autoritative biografi om en kirke, der om nogen inkarnerer Danmarks historie.
Se anmeldelsen | Få en ven til at stemme på denne bog!  

 

  

2

Ove Korsgaard: Solskin for det sorte muld. Om slægt og folk. Gyldendal. 

Professor Ove Korsgaard har begået et danmarkshistorisk panorama over de seneste 150 år med udgangspunkt i sin slægt fra Mors. Korsgaard følger i sporet på oldeforældre, bedsteforældre, forældre og mange andre morsinger, han har fundet viden om i lokalarkiverne. Resultatet er en tankevækkende fortælling om den danske landbokultur og hvad dertil hørte af produktion, andelsbevægelse, gymnastikforeninger, sognerådspolitik, forsamlingshuse, kristendom, vækkelser, højskoler, efterskoler, forholdet mellem land og by - og til sidst vandringen fra land til by. Ove Korsgaard er en levende og skarp historiker, som med "Solskin for det sorte muld" rister en smuk rune over en kultur, der nu næsten er gået til grunde.
Se anmeldelsen | Få en ven til at stemme på denne bog!  

 

 

3

Jens Henrik Koudal: Grev Rabens dagbog, 2007Poul Duedahl, Peter Wodskou Christensen og Gitte Bergendorff Høstbo: Forbrydelsens ansigt. Gads forlag.

Over mere end 100 år kigger de os lige i øjnene, forbryderne. Nogle undseelige og generte, andre opsætsige og udfordrende. Det er fascinerende billeder, og skønt man godt kan se, at det er gamle billeder og personerne er fra 1800-årene, så ligner de jo på mange måder ganske almindelige mennesker, som man også ser dem i dag. Det er om disse forbryderbilleder, denne fremragende bog handler, men det er også en række spændende historier om mennesker i 1800-årene og begyndelsen af 1900-årene, der på forskellige måde kom i politiets søgelys og endte foran politifotografens linse. Kriminalhistorie, når det er bedst.
Se anmeldelsen
| Få en ven til at stemme på denne bog!  

 
 

4

Poul Grinder-Hansen: Frederik 2. – Danmarks renæssancekonge. Gyldendal.

Fascinerende og velillustreret biografi om Danmarks noget oversete renæssancekonge Frederik 2. (1559-88), den meget mere berømte Christian 4.s far. Frederik var bygherre for Kronborg, ivrig forsvarer af den nye luthersk-evangeliske lære, mæcen for den berømte astronom Tycho Brahe, dygtig til at etablere og benytte netværk – og skeptisk overfor gode råd fra havfruer! Til trods for de mere end 400 års afstand kommer bogen overraskende tæt ind på personen bag monarken.
Se anmeldelsen | Få en ven til at stemme på denne bog!

 

 

5

 

 

Mikkel Venborg Pedersen: Luksus. Forbrug og kolonier i Danmark i det 18. århundrede. Museum Tusculanums Forlag. 

Luksus er den faktamættede og velskrevne fortælling om danskernes brug og voksende forbrug af kaffe, te, sukker, chokolade, rom, bomuldstøj og de mange andre eksotiske varer og produkter fra kolonierne.  Forfatteren øser af et rigt skriftligt kildemateriale og med udgangspunkt i en række bevarede interiører og bygninger, der strækker sig fra København over Fyn og videre til hertugdømmernes marskland tegnes et billede af danskernes møde med det 18. århundredes globale verdenshandel.
Se anmeldelsen | Få en ven til at stemme på denne bog!  

 


Send din stemme

Navn

Adresse

Postnr. & by

E-mail

Bog nr:

har fået min stemme

 

BESØG  SPONSORERNE FOR
ÅRETS HISTORISKE BOG:

Det Kongelige Bibliotek

Krista og Viggo Petersens Fond

 

 

 
Nomineringskomiteens
medlemmer:

Direktør Michel Steen Hansen (historiker), Danmarks Biblioteksforening

Programmedarbejder Lone Leegaard (arkæolog), Danmarks Radio 

Poul Porskær Poulsen, freelance-historiker

Jes Fabricius-Møller, Saxo Instituttet, Københavns Universitet

Christian Adamsen, SKALK

Journalist Jesper Vind, Weekendavisen

Jakob Ørnbjerg, næstformand i DHF

Sarah Giersing, forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek