[sitemap]

< Årets Historiske Bog  

Årets Historiske Bog 2015

Hvilken bog om historie var bedst i 2015? 

Takket være sponsorbidrag fra Kulturministeriet, Krista og Viggo Petersens Fond og Det Kongelige Bibliotek uddeles prisen for "Årets Historiske Bog 2015". Prisen overrækkes ved ”Historiske Dage” i Øksnehallen den 9. april 2016

Afstemningen afsluttes den 19. marts 2016. Man kan kun stemme én gang.

De fem kandidater til "Årets Historiske Bog 2015" er:
 

1

Niels Bjerre-Poulsen: Vietnamkrigen. Gyldendal.

Niels Bjerre-Poulsen gør os med sit storværk meget klogere på den første krig, der blev direkte TV transmitteret ind i vore stuer. Niels Bjerre-Poulsen er ekstremt velskrivende og velproportioneret i sin inddragelse af kilder og formidlingen af dem. Han stiller selv de store spørgsmål som f.eks: Hvordan forstår man bedst Vietnamkrigen? Som en national befrielseskrig? Som en borgerkrig? Som en del af en global ideologisk kamp mellem to forskellige samfundsmodeller i Den Kolde Krigs tid? Eller som en styrkeprøve mellem supermagterne gennem ”stedfortrædere”? Efter endt læsning af de 580 siders detaljemættede stof, formår han at give læseren svar på ”det hele” og samtidig give os lyst til at læse meget mere. Som Historie-onlines anmelder Thomas Petersen udtrykker det ”Det hører til sjældenhederne, at vi på dansk og skrevet af en dansker kan præsentere en bog, hvis væsentligste fejl grundlæggende er, at den ikke umiddelbart er tilgængelig for et internationalt læserpublikum.”
Se anmeldelsen | Få en ven til at stemme på denne bog!  

 

  

2

Pia Fris Laneth: 1915. Da kvinder og tyende blev borgere. Gyldendal. 

"1915 – Da kvinder og tyende blev borgere” er en absolut vigtig historie om kampen om borgerrettigheder, der bliver både spændende og nærværende fortalt. I en velskrevet, stramt komponeret og glimrende illustreret beretning kommer læseren tæt på de personligheder, der med ryggen mod muren tog kampen op for at opnå ligeværdighed og rettigheder, vi i dag tager for givet. Den rumlen, der siden grundloven blev indført har gået gennem samfundets nederste lag, bliver meget levende beskrevet - og perspektiverer de kampe, der stadig venter.
Se anmeldelsen | Få en ven til at stemme på denne bog!  

 

 

3

Jens Henrik Koudal: Grev Rabens dagbog, 2007 Ulrik Langen: Tyven. Politikens forlag.

"Tyven - den utrolige historie om manden, der stjal guldhornene" er den fantastiske og kildenære fortælling om Niels Heidenreich, tyven, der i 1805 med sit tyveri af de to guldhorn, begik kuppet over alle kup. Bogen opruller Heidenreichs omtumlede tilværelse før og efter tyveriet og leverer dertil et fascinerende indblik i Københavns kriminelle underverden anno 1800.
Se anmeldelsen
| Få en ven til at stemme på denne bog!  

 
 

4

Claus Bundgaard Christensen,Niels Bo Poulsen, Peter Scharf Smith: Waffen SS. Europas nazistiske soldater. Gyldendal

”Waffen SS – Europas nazistiske soldater” er et dansk storværk på internationalt niveau. Lavet ud fra flere års kildestudier af Claus Bundgaard Christensen, Niels Bo Poulsen og Peter Scharff Smith. Bogen skildrer hvordan Heinrich Himmlers militære organisation udviklede sig fra at være en livgarde for Adolf Hitler til at være en multietnisk, europæisk massehær. Bogens analyser har flere fokuspunkter: det ideologiske, organisatoriske, det militære - og samtidig har historikerne kilder til at belyse SS-mændenes hverdag i felten. Den europæiske dimension er et af dette velskrevne værks mest interessante omdrejningspunkter, idet det tidligere er blevet noget overset, at de nazistiske forbrydelser blev begået af fanatiske unge mænd fra næsten alle europæiske lande, herunder Danmark.
Se anmeldelsen | Få en ven til at stemme på denne bog!

 

 

5

 

 

Dansk Skolehistorie bind 1-5. Red.: Ning de Coninck Smith og Charlotte Appel. Aarhus Universitetsforlag. . 

Dansk skolehistorie – Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år omfatter fem bind fra tiden før 1780 til i dag. Det er 2.248 sider dansk skolehistorie, redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith, som har vakt berettiget begejstring. Såvel for de enkelte bind som for værket som helhed gælder det, at det historiske håndværk er i orden, de forskningsmæssige perspektiver er klare og klart formulerede. Grafisk er værket eminent, og formidlingsmæssigt kan det næppe gøres bedre. Der er et næsten utroligt engagement i hele værket, der gør selv de besynderligste historier og de mest tørre skolepolitiske diskussioner og redegørelser nærværende og interessante. Dette skyldes ikke mindst det konsekvent gennemførte formidlingsmæssige princip, der tilsiger, at de helt nære skole- og personhistorier knyttes op på de skolepolitiske og pædagogiske strømninger og tendenser. I sjældent vellykket grad og med klar konsekvens knyttes her virkeligt den lille historie til den store og den store til den lille.
Se anmeldelsen | Få en ven til at stemme på denne bog!  

 


Send din stemme

Navn

Adresse

Postnr. & by

E-mail

Bog nr:

har fået min stemme

 

BESØG  SPONSORERNE FOR
ÅRETS HISTORISKE BOG:

Det Kongelige Bibliotek

Krista og Viggo Petersens Fond

 

 

 
Nomineringskomiteens
medlemmer:

Direktør Michel Steen Hansen (historiker), Danmarks Biblioteksforening

Sarah von Essen, freelancehistoriker

Poul Porskær Poulsen, redaktør, historie-online

Sofie Lene Bak, Saxo Instituttet, Københavns Universitet

Camilla Bjarnø, museumsinspektør, Moesgaard Museum

Journalist Jesper Vind, Weekendavisen

Jakob Ørnbjerg, næstformand i DHF

Sarah Giersing, forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek