[sitemap]

< BogFeature

BogFeature
Fæstning Frederikshavn

1940-1945 

Af Henning Lyngsbo

Selvom bogen i allerhøjeste grad fokuserer på Frederikshavn 1940-45, og som udgangspunkt fremtræder som et stykke lokalhistorie, tenderer den også til at være et stykke Danmarkshistorie med Frederikshavn som krumtappen.

Forfatteren Hans Gregersen har været en flittig skribent med knap 70 bøger siden 1975. Emnemæssigt har der været en stor spredning i titlerne, men fællesnævneren har været at udøve fortællingens kunst. Det må man sige også er lykkedes med bogen om Fæstning Frederikshavn.   

En bog som er en opfølgning af bøgerne ”Flugtruten fra Sæby til Sverige” og ”Krigens by – Aalborg 1940-1945” af samme forfatter.

Bogen om Frederikshavn på godt 300 sider har været under redaktion af Henrik Højer Mikkelsen.

Tyskerne betragtede Frederikshavnsområdet som vigtigt, idet man her havde en god havn, beliggende hvor den jyske længdebane sluttede. Ideelt for de planlagte transporter af tropper og materiel til og fra Norge, der da også fandt sted i løbet af de 5 besættelsesår. Lige så vigtigt var det, at tyskerne med Frederikshavn som base for den tyske marine kunne kontrollere skibsfarten i Kattegat og Skagerrak. Endvidere havde Frederikshavn et stort og velrenommeret skibsværft. Som det ligeud siges i bogen, blev værftets hidtil bedste kunde DFDS henvist til andenpladsen. Ved starten af den tyske besættelse havde værftet 390 arbejdere. I 1943 var der 750 arbejdere! Det siger en del om eksistensen af et højt maritimt aktivitetsniveau hos tyskerne.

For at beskytte havneområdet og troppetransporterne anlagde tyskerne en flyveplads 3 kilometer vest for Frederikshavn. Ikke nogen lille flyveplads, idet arbejdsstyrken kom helt op på 3.600 mand.

Dansk arbejdskraft blev anvendt såvel her som andre steder i landet. Forfatteren harcelerer flere steder i bogen over dette ikke uproblematiske emne. Dels i forhold til spørgsmålet, om det var værnemageri og dels i forhold til, hvem der skulle betale. Det var, som de fleste bekendt, Nationalbanken, der lagde pengene ud for tyskerne. Men ledigheden var stor og lønnen ved arbejde for tyskerne var høj. Forfatteren opgør, at omkring 100.000 danskere arbejdede for tyskerne i løbet af de 5 år. Endvidere tog omkring 125.000 danskere til Tyskland for at arbejde. Efter min mening må der være tale om en del gengangere i disse to tal. Men uanset det, er der tale om store tal.

Nogle af de mest imposante tyske anlæg er kanonstillingerne på Pikkerbakken i sydkanten af Frederikshavn. Her var et dansk islæt hjørnestenen. Det var lykkedes tyskerne at bjærge det af den danske besætning sænkede artilleriskib Niels Juel. Fire af dets 15 cm-kanoner blev opstillet på Pikkerbakken. Rækkevidden var 18 kilometer.

Men der var meget andet skyts i Frederikshavn. Bogen giver en udførlig beskrivelse heraf, krydret med historier og interviews med folk, der havde oplevet krigens indvirkning på dagligdagen.  Som f.eks. prøveskydningen af Niels Juels kanoner den 4. juni 1944, hvilket medførte adskillige skader på huse i Bangsbostrand.

Frederikshavn var så vigtig for tyskerne, at den klassificeredes som et forsvarsområde, hvilket var nummer to ud af 5 klassifikationer. Nummer et var Fæstning. Det kan derfor undre, at bogens titel anvender denne højeste klassifikation.

Som en rød tråd kæder forfatteren de vigtigste begivenheder under krigen, såvel nationalt som internationalt, sammen med fortællingen om livet i Frederikshavn. Bogen er rigt illustreret og på det glittede papir fremtræder de mange fotos i en høj kvalitet. Det gør det muligt at nærlæse de fotograferede begivenheder. Som f.eks. billedet på omslagets forside, der viser en tysk militærparade d. 20. april 1944 gennem Frederikshavns hovedgade, Danmarksgade (meget betegnende) i anledning af Hitlers 55 års fødselsdag. Der er stort set ingen fra lokalbefolkningen på gaden bortset fra et par smådrenge, der har ladet sig friste af det foran paraden marcherende orkester. Ikke et eneste vindue er åbnet. Ingen flag etc..

Alle elementerne i en beskrivelse af besættelsestidens kår er taget med i bogen og med en traditionel kronologisk kapitelopdeling. Der er en beskeden oversigt over anvendt litteratur. Her må jeg dog søge forgæves efter kilden til den i bogen meget omtalte soldat Horst Lange fra Berlin. Horst Lange bliver citeret flere steder, så det havde været rart med en kildeoplysning.

 

Del på Facebook, digg, m.m.

 

Hans Gregersen:

Fæstning Frederikshavn - 1940-1945

Udg. af Højers Forlag

302 sider, ill., 298 kr.

Højers Forlag >