[sitemap]

< BogFeature

BogFeature

Danske motorcykler (ny udgave)

Af Kenn Tarbensen, seniorforsker, Erhvervsarkivet

Dansk motorcykelproduktion er meget mere end Nimbus. I 1900-tallets første halvdel var mindst 40 forskellige fabrikanter i gang med at fremstille danske motorcykler. Nogle fik blot produceret en enkelt, mens andre nåede flere tusinde. Navne som f.eks. Elleham, Hamlet, Dania, Dansk Griffon og GEM – og af dem var nogle blot motorer til montering på almindelige trædecykler – er nu for længst glemt af de fleste. For veteranmotorcykelentusiaster vil sådanne navne dog være kendte. En række af de gamle danskproducerede motorcykler kan ses rundt på museer i ind- og udland, og det hænder fortsat, at en gammel maskine dukker op i en lade eller lignende steder. For private er de naturligvis også samleobjekter.

I 1987 udgav motorjournalisten Villy Poulsen bogen ”Danske motorcykler” på 133 sider. Den er nu kommet i en ny udgave, der betegnes som 2. udgave. Det bemærkes dog, at der efter bibliotekssøgebaser også udkom en ny udgave i 1996 på 133 sider. Den nye bog er nu vokset til 176 sider, idet den er suppleret med oplysninger, der er fremkommet i de sidste 25 år, ligesom afsnittene om den danske sidevognsproduktion angiveligt er forøget. Til gengæld var der i de tidligere udgaver en litteraturliste, og det er der ikke i den nye bog.

Bogens store fortjeneste er, at den samler en lang række oplysninger om de pionerer, der med vekslende held forsøgte sig med produktion af motorcykler i Danmark. I knap 50 afsnit gennemgås de fakta, der har ladet sig opdrive om de enkelte fabrikanter og deres motorcykler, herunder sidevogne. Derved kan bogen let bruges som håndbog.  Det er dog meget uensartede oplysninger, der har kunnet skaffes til veje om de enkelte maskiner. Nogle gange er vægten lagt på opfinderen, andre gange på selve motorcyklen og dens tekniske data. Flere steder citeres flittigt fra bl.a. Motorbladet eller producenternes brochurer om deres maskiner. Omtalen af motorcyklen F.A.T. (1931) består alene af en afskrift af en artikel i Motorbladet i 1931 – om produktionen blev realiseret, får vi ikke at vide. Derimod er der gode historier om fund af gamle motorcykler og af og til nævnes bevarede eksemplarer på museer i ind- og udland.

Bogen er illustreret med mange gode fotos, reklamer m.m. Desværre har grafikeren taget sig for store friheder. Hovedparten af de mange fotos har mistet deres historiske autenticitet ved at være blevet bruntonede, en del helsidefotos er lodrette og billedtekster er generelt uskønt placeret på selve fotoet. Ved omtalen af PHN-motorcyklen (1951) er billedteksten tillige helt forkert. Motorcyklens konstruktør, Poul H. Nordvang, vises på sin motorcykel, og her benævnes han Nordgren, og det oplyses, at motorcyklen efter endt restaurering atter ventes på gaden i foråret 1988. En opdatering havde vist været at foretrække.

Danmark var i 1900-tallets første halvdel en stor motorcykelnation i kraft af antallet af indregistrerede maskiner og en stor interesse for motorcykelløb. Denne bog viser, at der samtidig var en enorm iværksættertrang, der resulterede i en stribe dansk-producerede motorcykler.

 

Del på Facebook, digg, m.m.

 

Villy Poulsen:

Danske motorcykler (ny udg.)

Udg. af Forlaget Veterania

176 sider, 298 kr.

Forlaget Veterania >