[sitemap]

< BogFeature

BogFeature
Rejse i tiden - Danmarks historie

Af Henning Lyngsbo

Forfatterne er begge indvandrerlærere med tilknytning til et sprogcenter. Det er formentlig dette arbejde, der har inspireret forfatterne til at udgive en Danmarkshistorie for udlændinge. Primært for indvandrere. Et nyt værktøj i integrationsprocessen.

Indlæring i dansk kultur på godt og ondt? Det kan opnås på forbløffende kort tid, takket være bogens systematiske opbygning. Den gør det muligt at læse de 180 sider vertikalt eller horisontalt. Vil man således koncentrere sig om et bestemt emne – f.eks. indvandringen – gennem hele Danmarks beståen, er det såre enkelt. Alle hovedkapitler, bortset fra Oldtid og Vikingetid, indeholder nemlig den samme kapitelopdeling:

  • Den politiske udvikling.

  • Den økonomiske udvikling.

  • Island, Færøerne og Grønland.

  • Kolonierne.

  • Samfundsudviklingen.    

  • Mentalitetsændringer.

  • Indvandringen.

Der er varianter, men de er få.

Først den horisontale læsning: Her fik jeg et godt indtryk af den valgte tekst. Bredde og relevans, men i sagens natur – bogens størrelse – ikke plads til større fordybelse. Bogen har mange illustrationer i form af tegninger og fotos til behagelig visualisering af teksten. For en indvandrer, der for første gang skal konfronteres med Danmarks historie, er det imidlertid nok ikke helt nemt med den form for læsning. Det er der heller ingen, der siger, at det skal være. Men ”Rejse i tiden” muliggør indvandrerens tilegnelse af dansk kultur i langt, langt højere grad end de kendte, men omfangsrige værker om Danmarks historie, gør det.

Endnu nemmere bliver tilegnelsen med den vertikale læsemåde. Og mere interessant. Jeg dykkede ned i kapitlerne om Mentalitetsændringer. Læst kronologisk var det en forunderlig rejse i tiden. Det samme gjaldt de øvrige kapitler, hvoraf Indvandringen og Samfundsudviklingen endog gav stof til eftertanke. Jeg gætter på, at den form vil blive den mest anvendte i sprogcentrene. Først og fremmest er det nemmere at percipere et enkelt emne. Men dernæst er det også nemmere at starte på et nyt, når man har bevist for sig selv, at man kunne fuldføre et.

Selvom indvandreren lærer bogen udenad, er der stadig et stykke vej til det vidensniveau, en almindelig dansker har om sin danske kulturarv. Men bogen er en god begyndelse. Og det er som bekendt det samme som halvt fuldendt. Apropos halvt fuldendt. Jeg kunne forestille mig, at nogle indvandrere forundredes over, at ordforklaringerne findes i et særskilt arbejdshæfte. Et ord er hurtigere tilegnet og forstået, når forklaring på ordet findes i samme medie.

Er man imidlertid ikke udlænding/indvandrer, behøver man ikke ordforklaringerne. Det er sikkert  hensynet til denne læsergruppe, der har stemt forfatterne for en udeladelse. For bogen har potentiale til at blive læst af andre end bogens primære målgruppe.

 

Ole Schramm og Claude Barbet:

Rejse i tiden – Danmarks historie.

Udgivet af forlaget Sandrosen

184 sider, ill., 165 kr. Arbejdshefte: 21 sider, 25 kr.

Registre og opgaver:
www.lof-sprogcenter.dk 
Klik på linket "Ny bog: Rejse i tiden" og derefter på linket nederst på siden.

Sandrosen >