[sitemap]

< Aktuelt  

  

Juryen i arbejde

  

Arbejdermuseet skal digitalisere 25.000 fotos til Europeana

ABA er deltager i et projekt, som skal sørge for digitalisering af ca. 500.000 billeder som belyser hverdagslivets kulturhistorie

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA) har opnået støtte fra EU-kommissionen til deltagelse i projektet EuropeanaPhotography. Målet med hele projektet er at digitalisere 535.000 fotografier fra perioden 1839-1939. Heraf skal Arbejdermuseet & ABA levere 25.000, mens resten af indholdet kommer fra 18 partnere i en lang række europæiske lande, heriblandt Italien, Spanien, Frankrig, Polen og Slovakiet. Fotografierne vil blive publiceret i Europeanaportalen, EU-kommissionens højt prioriterede indgangsportal til den europæiske kulturarv, hvor Danmark p.t. er meget minimalt repræsenteret.

Det erklærede mål med EuropeanaPhotography er at bringe fotografiets repræsentation i Europeana op på verdensklasseniveau. Fotografiet som selvstændigt medium figurerer indtil videre kun sporadisk i Europeana, hvor hovedparten af billederne er fotografier af kulturgenstande såsom malerier og manuskripter.

EuropeanaPhotography handler altså om fotografiet som medium, som kunstart og som kilde til historien. De mange billeder vil således give et unikt indblik i, hvordan byer, landskaber, klædedragt, boligforhold, arbejdsforhold, transport samt forholdet mellem kønnene og samfundsklasserne ændrede sig gennem perioden. Samtidig vil de fortælle historien om fotografiets udvikling med hensyn til æstetik, teknik og praksis.

Konsortiet bag EuropeanaPhotography med de i alt 19 partnere og med det både gamle og meget store italienske billedbureau Alinari som koordinator råder tilsammen over kolossale samlinger, der historisk og tematisk er meget vidtspændende. I den sammenhæng udfylder Arbejdermuseet & ABA rollen som dem, der primært sikrer, at historien om arbejderbevægelsen og om almindelige menneskers hverdagsliv bliver tilgodeset.

 

Arbejdermuseet >

 

Del på Facebook, digg, m.m.