[sitemap]

< Aktuelt  

Historiske foreninger vil være mere digitale

Det historiske foreningsliv ser den digitale udvikling som fremtidens store udfordring. I en netop offentliggjort undersøgelse gennemført af Dansk Historisk Fællesråd (DHF), giver 144 foreninger svar på, hvordan de ser fremtiden og dens udfordringer. At udvide foreningernes digitale aktiviteter er i top, når det gælder ønsker for fremtiden.

I DHF glæder man sig over den nye kulturminister, Bertel Haarders udtalelser om, at ville “sprede kendskab til alt det, der foregår langt væk fra København, hvor ildsjæle skaber kultur og åndsliv”. Det historiske foreningsliv rummer netop mange af disse ildsjæle - også fra København - og den nye undersøgelse løfter sløret for deres syn på fremtiden og dens udfordringer.

Klassiske tilbud dominerer
Den “typiske” historiske forening har i dag ca. 100 – 500 medlemmer og ca. ti, der er aktive i fx bestyrelse og lignende. De fleste har aktiviteter mere end 5 gange om året. “37% kører endda i et forholdsvis højt gear, hvor der sker noget en gang om måneden eller mere, hvilket selvfølgelig er glædeligt” siger Peder Kragh, som er formand for Dansk Historisk Fællesråd. Der er især de klassiske tilbud som fx foredrag, udflugter, byvandringer og lignende, der fylder programmerne. “Vi kan se, at det er foreningernes indtryk, at de de nuværende aktiviteter passer godt til medlemmernes ønsker. Men samtidigt er det også nødvendigt med nye medlemmer”. Èn forening udtrykker det således ‘At aktiviteterne stemmer godt med medlemmernes ønsker, er godt, men ikke godt nok. Vi skal jo gerne have nye medlemmer, og vi ved ikke, om vi stemmer med disses ønsker’. En konkret problemstilling her er desuden, at det er vanskeligt at finde nye til bestyrelser o.lign.

Tiden moden til digital foreningsstøtte?
De fleste foreninger har en hjemmeside med kontaktoplysninger m.m., men kun få er kommet i gang med at bruge de sociale medier. Samtidig er der opstået mange nye, digitale fællesskaber omkring især slægts- og lokalhistorie, og nogle foreninger føler presset. “Det er et område, hvor vi i Dansk Historisk Fællesråd vil se, hvad vi kan gøre for at hjælpe medlemmerne” siger Peder Kragh og tilføjer, at mange medlemmer allerede har gode ideer.“Det er fx inspirerende, når en forening har planer om at tage rundt i lokalområdet for at scanne og digitalisere gamle fotos. Denne type nye aktiviteter har meget perspektiv; det giver nyt materiale og flere grunde til at bruge nettet, så på denne måde styrker det faktisk den almindelige digitalisering i samfundet. Samtidig kan det give nye kompetencer og kontakter lokalt, så det er en spændende udvikling, vi følger nøje. Tidligere blev foreningernes virke jo bl.a. hjulpet på vej af fx portostøtte og lignende, og set fra vores side ville det selvfølgelig være interessant med nye, og mere tidssvarende måder at støtte foreningslivet på”.

 

Læs rapporten om de historiske foreninger >

 

KONTAKT

Peder Kragh
ggpkr@greve-gym.dk
Tlf. 35858706
formand for Dansk Historisk Fællesråd

 

Del på Facebook, digg, m.m.