[sitemap]

< Aktuelt  

  

Eksempel på ét af portalens mange billeder

  

Danmark set fra luften

Arbejdet med at digitalisere Danmark set fra luften er nu så langt, at Det Kongelige Bibliotek kan åbne internetportalen med luftfotografier fra Fyn og de omkringliggende øer.

Præsentationen af Fyn set fra luften er første fase i retrodigitaliseringen af bibliotekets store luftfotosamlinger.
Ved åbningen vil der være adgang til ca. 50.000 luftfotografier, men i løbet af de kommende måneder vil der blive adgang til i alt ca. 230.000 luftfotografier fra Fyn og omliggende øer.
Portalen gør det muligt at sammenligne billeder af det samme sted og se centrale udviklingstendenser inden for industrialisering, landbrug, bolig- og byudvikling. Bibliotekets samling af luftfotografier er meget udnyttet af forskningen, privatpersoner, lokalarkiver og offentlige myndigheder.

De firmaer, der har taget luftfotografierne, har registreret flyveruterne, men har ofte ikke en præcis lokalisering af det enkelte fotografi, hvorfor der er brug for befolkningens hjælp til at placere dem helt korrekt. Brugerne kan tilføje informationer og kommentarer til det enkelte billede, f.eks. om hvem, der har boet der, arkitekten bag og andre ting, der fortæller en historie om stedet/bygningen.

Det Kongelige Bibliotek anskaffede de første luftfotografier helt tilbage i 1913 og har siden købt eller på anden erhvervet en række større og mindre arkiver, ikke mindst Sylvest Jensens store arkiv i 1989.
Dette er starten på den nationale luftfotoportal, som på sigt skal omfatte alle Det Kongelige Biblioteks luftfotografier. Biblioteket vil nu forsøge at finde finansiering, således at det bliver muligt at inddrage nye geografiske områder, og det er håbet, at det vil være muligt at gøre alle luftfotografierne tilgængelige på nettet, således at man kan få adgang til dem uanset, hvor man måtte befinde sig, og hvornår man ønsker at få adgang.

 

 

Det Kongelige Bibliotek >

 

Del på Facebook, digg, m.m.