[sitemap]

< Aktuelt  

  

Fra magasinet på Københavns Museum (Billedet er lånt fra museets Facebook-side)

  

Københavns historie sikres i nye magasiner

Der er nu afsat i alt 170 mio. kr. til at skabe professionelle og moderne opbevaringsforhold for Københavns Museums og Københavns Stadsarkivs samlinger.

Eftertiden vil dermed også kunne dykke ned i Københavns historie og finde spændende genstande fra oldtiden til i dag.

Politikerne havde i budget 2015 taget højde for at samlingerne i magasinet på Artillerivej 126 skulle genhuses. Bygningen skal rives ned til fordel for en folkeskole. Den nye aftale og bevilling på 118,3 mio. kr. skaber grundlag for, at magasinet kan bygges så stort, at det kan erstatte museets og arkivets dårlige magasiner på næsten 10 forskellige adresser.

Museets samlinger ligger i dag i rum uden klimastyring, og i flere af magasinerne er der risiko for oversvømmelse ved skybrud. Det nye magasins placering er endnu ikke er fastlagt.

"Københavns Museum får med det nye magasin sikret sine samlinger, og det er forudsætningen for at kunne skabe spændende udstillinger. Det nye, store magasin og den tidligere beslutning om at flytte museet til Stormgade 18 betyder et kæmpe løft for vores arbejde. Det er nogle fantastiske rammer for vores arbejde, som politikerne her giver os,” siger Lene Floris, direktør i Historie & Kunst i Københavns Kommune og fungerende museumschef for Københavns Museum.

 

 

Københavns Museum >

 
 

Del på Facebook, digg, m.m.