[sitemap]

< Aktuelt  

  

Hotel Astoria. Foto: Svend Türck - Det Kongelige Biblioteks samling,

  

Skal "Strygejernet" fredes?

Det særlige Bygningssyn vil frede hotel Astoria i København, af ældre generationer kendt som "Strygejernet"

Bygningssynet udtaler, at det gamle hotel har de væsentlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Formålet med fredningen er at bevare et funktionalistisk hovedværk samt at bevare en bygning, der på fremragende vis vidner om de arkitektoniske visioner og den maskinindustrielle udvikling og fascination, som prægede mellemkrigstiden og især 1930'erne i Danmark.

Den miljømæssige værdi knytter sig til den centrale beliggenhed ved Hovedbanegården og Vesterport Station, hvor bygningen med sin udformning som hotel og det bevingede hjul på taget, er intimt forbundet med Hovedbanegården som nationalt rejse- og jernbaneknudepunkt. Den miljømæssige værdi knytter sig ligeledes til Hotel Astoria som en stærkt rumskabende bygning og som et afgørende værk i den samling af funktionalistiske bygninger fra 1930'erne, som kendetegner området.

Hotel Astoria rummer i øvrigt også Danmarks ældste svingdør.

 

Kulturstyrelsen > 

 
 

Del på Facebook, digg, m.m.