[sitemap]

< Aktuelt  

  

Fotografiet er lånt fra Museums Østjyllands website.

  

Runesten genrejst i Langå

Den blev gennem flere hundrede år glemt, kløvet, hugget i og nedbrudt. Men nu er der omsider oprejsning for runestenen på Langå Kirkegård

Stenen er for lokalt indsamlede midler blevet restaureret og genrejst, så den nu kan afsløres ved en festlighed af kulturminister Marianne Jelved.

Det var på et hængende hår, at det lykkes at redde den over 1000 år gamle runesten. Da stenen blev fundet i 1861 i kæret syd for Langå, var det en stenhuggers plan at kunne bruge stenen til brobyggeri. "Hærværket" blev opdaget, men da var stenen desværre allerede kløvet, og en del af runerne var hugget bort. Den forulempede runesten blev fragtet til den nærliggende Langå Kirkegård.

Runestenen lå derefter i mange år ubemærket hen på kirkegården. Men i 2009 opdagede stenkonservator Mette Westergaard Nielsen, at stenens overflade var ved at forvitre, og dermed risiko for, at runerne snart ville skalle af. Det var derfor nødvendigt at få stenen restaureret og rejst op, som det nu sker.
Det er lokale borgere, virksomheder og foreninger samt provstiet og en fond, som har doneret penge – i alt over 50.000 kroner, så det nu er muligt efter endt restaurering at genrejse Langåstenen 3. Stenen kommer til at stå, som den gjorde i vikingetiden med runeindskriften på højkant.

”Det er ene og alene takket være Mette W. Nielsen og frivillige lokale kræfter, at det er lykkedes at redde runestenen. Opbakningen til projektet har været massiv”, siger museumsinspektør fra Museum Østjylland, Benita Clemmensen, der er stolt over resultatet af samarbejdet mellem de frivillige runestens-entusiaster og Museum Østjylland.

Der er i alt fundet seks runesten i Langå - de gør dermed Langå til det sogn i Danmark, hvor der er fundet flest runesten. Alle stenene er i årenes løb blevet kløvet eller hugget i mindre stykker for at blive brugt til bygning af kirken, broer eller veje. Runestenen ved kirkens tårn er den eneste, som stadig er i byen. En af runestenene er udstillet på Museum Østjylland i Randers - de fire øvrige er forsvundet.

 

Museum Østjylland >

 
 

Del på Facebook, digg, m.m.