[sitemap]

< Aktuelt  

  

 

  

Millioner til museerne i Hadsund

Fondsdonationer sikrer nye og bedre publikumsfaciliteter ved Møllehistorisk Samling og Hadsund Egnssamling

Møllehistorisk Samling og Hadsund Egnssamling deler adresse på Rosendalsallé i Hadsund, og de to museer kan nu se frem til et betydeligt løft i adgangsforhold og publikumsfaciliteter i det hele taget. Det sker takket være en donation på 2.5 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Donationen, som gives til ”etablering af publikumsfaciliteter ved Møllehistoriske Samling og Hadsund Egnssamling”, fuldender finansieringen af et projekt til forbedring af en række fysiske rammer på museerne, som Nordjyllands Historiske Museum har arbejdet på i en årrække.

Tidligere har museet modtaget 400.000 kr. fra ELRO Fonden, 40.000 kr. fra Bevica Fonden samt tilsagn fra Tilgængelighedsfonden om at få dækket udgifter op til 347.963 kr., som relaterer sig til tilgængelighed.

Kort fortalt bliver der tale om væsentlig bedre tilgængelighed for handicappede blandt andet med omlægning af gårdspladsen samt generelt bedre faciliteter for publikum i form af nyt fælles indgangsparti for de to udstillinger, nye toiletforhold og et multifunktionelt rum til blandt andet foredrag. Dertil kommer muligheden for fortsat at nytænke museumsformidlingen – blandt andet med etableringen af en leg og lær plads primært rettet mod skoler og børnefamilier.

”Nordjyllands Historiske Museum tæller 14 forskellige udstillingssteder, og vi arbejder løbende på at udvikle de enkelte afdelinger. Med donationen fra A.P. Møller Fonden bliver vi nu i stand til at give et par af de mindre, men bestemt ikke mindre interessante museer et tiltrængt løft, og det er vi meget glade og taknemmelige for”, siger direktør for Nordjyllands Historiske Museum, Lars Nørbach og fortsætter:

”Møllehistorisk Samling og Hadsund Egnssamling udgør væsentlige brikker i den samlede danske kulturhistoriske formidling, og fortællingen om mølleriet er ikke formidlet på så moderne vis andre steder i Danmark. Mange mindre museer lever et forholdsvis stille liv i den store offentlighed, og derfor betyder det ekstra meget, at store fonde også ser et potentiale i fortsat at bidrage til at udvikle disse udstillingssteder. Det er med til at sætte fokus på det store arbejde, der lokalt gøres for at bevare og formidle egnens historie, og vi ser ikke bare denne donation som muligheden for at give museerne et tiltrængt løft til glæde for publikum. Vi ser den også som en anerkendelse af det store arbejde, de lokale foreninger, udfører – i dette tilfælde primært Museumsforeningen for Hadsund & Omegn samt Havnø Mølles Venner”.

Nu glæder Lars Nørbach sig til – i samarbejde med foreningerne – at komme i gang med arbejdet, som på sigt vil bidrage til at sætte fokus ikke bare på museerne, men hele Hadsund-området og forhåbentlig skærpe publikums interesse for såvel Møllehistoriske Samling som Hadsund Egnssamling.

 

Nordjyllands Historiske Museum >

 
 

Del på Facebook, digg, m.m.