[sitemap]

< Aktuelt  

  

Foto: Museet på Sønderborg Slot

  

Stor interesse for WW1-historie i Sønderjylland

Netressourcer fra Sønderborg Slot oplever stor trafik og brugeraktivtet

Den sidste overlevende sønderjyske krigsveteran døde i 2004 og den sidste krigsenke i 2007. Men mindet om Første Verdenskrig er stadig særdeles levende blandt børn, børnebørn og oldebørn.

Det oplever Sønderborg Slot i den modtagelse, som hjemmesiden www.denstorekrig1914-1918.dk har fået.
Hjemmesiden har i gennemsnit ca. 48.000 sidevisninger om måneden. Den tilhørende Facebookside er Museum Sønderjyllands mest populære med mere end 2100 ”likes” og en meget livlig interaktivitet.

Hjemmesidens formål er for det første at formidle krigens historie, sådan som den blev oplevet af sønderjyderne selv. Her kan man følge sønderjyder på alle fronter, til søs, i luften – og i hjemstavnen. For det andet udgør hjemmesiden en platform for indsamling af data om de ca. 35.000 sønderjyder, der deltog i krigen.

Ca. 6.000 navne på faldne med tilhørende data er indsamlet og systematiseret, og for tiden pågår et indsamlings- og systematiseringsarbejde af ca. 4.500 modtagere af krigsinvalidepension, ca. 2.500 desertører, ca. 4.500 krigsfanger i franske, engelske, russiske og amerikanske lejre, ca. 8.000 medlemmer af DSK – Foreningen af Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere, et endnu ukendt antal navne fra de lokalhistoriske arkiver i Sønderjylland.

Dertil kommer de henvendelser om krigsdeltagere, vi modtager fra sidens læsere næsten dagligt. Dette arbejde udføres i hovedsagen ulønnet og af frivillige under tilsyn af museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot. Etableringen af disse data vil blive en guldgrube for den fremtidige forskning i Første Verdenskrigs historie i Sønderjylland.

 

www.denstorekrig1914-1918.dk >

 
 

Del på Facebook, digg, m.m.