[sitemap]

< Aktuelt  

  

 (Billedet er lånt fra Møntergårdens side på Facebook, som bl.a. følger udgravningerne)

  

Odense er blevet ældre

Nye fund fra Nonnebakken lægger adskillige årtier til Odenses alder

Normalt sættes Odenses fødselsdag til 18. marts 988. Dét er nemlig dateringen på et dokument, hvori Kejser Otto 3. erklærer, at han på bøn og opfordring af ærkebiskop Adaldag af Bremen bl.a. har fritaget alle de ejendomme i Danmark, som nu og i fremtiden tilhører kirkerne "Sliesuuicensem, Ripensem, Arusensem, Othenesuuigensem" for al skat eller tjenesteydelse.

Imidlertid tyder nye udgravninger på, at der har været huse ved Odense Å, omkring år 900. Udgravningen er nu afsluttet og hullet lukket. Resultaterne i form af målinger og undersøgelser skal nu samles samles, så arkæologerne - forhåbentligt snart - kan vende tilbage med nyt om Odenses fortid.

 

Møntergården >

 
 

Del på Facebook, digg, m.m.