[sitemap]

< Aktuelt  

  

Billedet er lånt fra Facebook-siden Ribe Rosen allé 2015, hvor man kan følge med i udgravningen.

  

Nye udgravninger i Ribe

Frem til midten af juni 2015 graver 22 arkæologistuderende i Ribe. Årets udgravning ligger ved Rosenallé, nord for Ribes bymidte.

Man er pt. i gang med at afrense overfladen, og danne sig et overblik over feltet. Det tegner til at blive en mindst lige så spændende udgravning som sidste år.
Mange lag, mange tidsperioder og et stort overblik over Ribes fortid. Fra vikingetid til i dag.

I 2014 blev der udgravet et stort felt lige nord for denne udgravning og undersøgte et stort udsnit af Ribes byvold fra vikingetiden samt grave og bebyggelse fra vikingetid og middelalder. I år håber vi at finde flere brandgrave, jordfæste og husrester. Målet er at udgravningerne kan give et tværsnit af byens udvikling gennem tiden.

I år håber museumsfolkene at finde flere brandgrave, jordfæste og husrester. Udgravningerne i 2014 bød på mange spændende fund - ikke mindst graven fra 700-tallet med en fuldt udrustet stridshingst, der fik en del omtale.

 

 

 

Sydvestjyske Museer >

 
 

Del på Facebook, digg, m.m.