[sitemap]

< Aktuelt  

  

 (Foto lånt fra Skanderborg Museums website)

  

Menneske- og dyreknogler i klostergravning

For nyligt blev arkæologer fra Skanderborg Museum kontaktet af to årvågne arbejdsmænd, som ved et kloakeringsprojekt ganske nær ved Ring Klostertomt var stødt på noget, som de mente, at museet burde kigge på. Det viste sig at være nogle knogler, som lå i en samlet bunke.

Da den udsendte arkæolog ankom, var vejstykket allerede dækket til, men de fundne knogler var lagt til side. Ved første øjekast kunne det konstateres, at der sandsynligvis var tale om knogler fra både menneske og dyr. Da knoglerne blev nærstuderet viste det sig, at 8 ud af de i alt 21 knogler stammede fra menneske, resten var dyreknogler.

Fra dyreriget er både ko samt enten et får eller en ged repræsenteret, desuden en ikke nærmere identificerbar fugl, hvorfra der fandtes en lille rørknogle.

Menneskeknogler er repræsenteret i form af 2 lårben, over- og underarmsknogler, skinneben samt ribben. Ud fra den indledende undersøgelse af knoglerne ser det ud til, at knoglerne meget vel kan stamme fra ét enkelt individ. Det anslås at have været en voksen mand, ca. 172 cm høj. Hans knogler er kraftige og viser tegn på, at han har haft hårdt fysisk arbejde.

Hvor gamle knoglerne er, må desværre stå hen i det uvisse på grund af fundomstændighederne. Sandsynligheden for, at manden levede i middelalderen er dog ganske god, fundstedet taget i betragtning. Ved de middelalderlige nonneklostre er der eksempler på, at man havde tilknyttet både lægsøstre og lægbrødre, dvs. personer som ikke aflagde klosterløfterne, men som kun deltog i det praktiske arbejde. Måske var manden en hårdtarbejdende lægbroder?

Hvorfor disse menneskeknogler, sammenblandet med dyreknogler, er endt i et tykt opfyldningslag i kanten af Ringklostervej, det ved arkæologerne ikke. Men det er sikkert, at stedet gemmer på en spændende historie, som titter frem, så snart der graves i jorden på den idylliske plet ved søen.

 

Skanderborg Museum >

 
 

Del på Facebook, digg, m.m.