[sitemap]

< Aktuelt  

  

Brødremenigheds-byen i Christiansfeld har gode muligheder for at komme med på UNESCOs liste over unik kulturarv.

  

To danske steder kan blive verdensarv til sommer

Brødremenigheds-byen i Christiansfeld har gode muligheder for at komme med på UNESCOs liste over unik kulturarv. Udsigterne er ikke så lyse for vikinge-stederne

Kulturarvseksperter fra The International Council for Monuments and Sites (ICOMOS) har nu meddelt Kulturstyrelsen deres vurdering af de tre danske nomineringer. Vurderingen betyder ikke, at stederne nu automatisk er sikret en plads på listen over unik verdensarv.

Det er et fingerpeg, men den endelige afgørelse falder først til sommer, når verdensarvskomiteen på mødet i Bonn ser nærmere på kandidater fra hele verden.
Foreløbig ser det positivt ud for de to rent danske nomineringer, Brødremenigheds-byen i Christiansfeld og Parforcejagtlandskaberne i Nordsjælland. Begge steder anbefales indskrevet på Verdensarvslisten.

For den tredje nominering – som laves i samarbejde med andre lande – ”Viking Age sites in Northern Europe” - tegner billedet sig umiddelbart ikke så lyst, idet ICOMOS har anbefalet en såkaldt ”deferral”.

Det betyder, at ansøgningen skal forbedres, hvis den igen skal vurderes af ICOMOS.
Årsagen til, at eksperterne har anbefalet en ”deferral”, er, at flere af stederne i serien besidder værdi; men at kombinationen af steder ikke til fulde repræsenterer den overordnede fortælling. ICOMOS skitserer dog mulige veje videre mod en nominering, og disse skal nu drøftes mellem de fem deltagerlande i nomineringen, som foruden Danmark er Island, Letland, Norge og Tyskland.

Der holdes møde i Verdensarvskomiteen 28. juni til 8. juli 2015 i Bonn.

 

Kulturstyrelsen >

 
 

Del på Facebook, digg, m.m.