[sitemap]

< Aktuelt  

  

Finn Ole Sonne Nielsen modtager bl.a. prisen for sit samarbejde med de bornholmske amatørarkæologer.

  

Bornholmsk arkæolog får Westerbyprisen

Den 7. maj modtager museumsinspektør ved Bornholms Museum Finn Ole Sonne Nielsen Westerbyprisen. Han får prisen på 100.000 kroner for sin indsats i udforskningen af Bornholms forhistorie og for samarbejdet med øens amatørarkæologer.

Årets modtager af Westerbyprisen er museumsinspektør ved Bornholms Museum, mag. art. Finn Ole Sonne Nielsen, der den 7. maj får overrakt prisen på 100.000 kroner i Nationalmuseets festsal. Samtidig modtager ph.d. og postdoc ved Nationalmuseet, Lasse Sørensen, et rejselegat, som skal bruges i forbindelse med undersøgelser af brygger Carl Jacobsens ukendte samling af stensager og dens rolle i udforskningen af den græske bondestenalder.

Finn Ole Sonne Nielsen tildeles Westerbyprisen for sit mangeårige virke som arkæolog på Bornholms Museum, sin forskning inden for stenalderen samt sit samarbejde med øens amatørarkæologer og de internationale samarbejder, han har sat i værk om forskning i Bornholms forhistorie.

Bestyrelsesformand for Westerbyfondet og direktør for Nationalmuseet, Per Kristian Madsen, betegner Finn Ole Sonne Nielsen som en ildsjæl og en afgørende drivkraft i den meget store lokale interesse for arkæologi, som trives på Bornholm.

- Finn Ole Sonne Nielsen har fra starten af virket som inspirator og igangsætter for øens amatørarkæologer, som han betegner som ”fritidsarkæologer”. Netop de mange detektoramatørers engagement og ihærdighed betyder, at Bornholm er den del af landet, hvorfra Nationalmuseet modtager flest fund af danefæ, og det er i høj grad Finn Ole Sonne Nielsens fortjeneste, at Bornholm har mere end 70 aktive amatørarkæologer, siger Per Kristian Madsen og fortsætter:

- Erik Westerby var selv en meget vidende amatørarkæolog og en pioner, som brød nyt land i dansk stenalderforskning. Finn Ole Sonne Nielsen har været med til at genbearbejde fundene fra istidsjægernes boplads ved Bromme, der blev opdaget og påbegyndt udgravet af Erik Westerby. Derfor er valget af Finn Ole Sonne Nielsen med sit engagement i både stenalderens arkæologi og de frivillige arkæologers virke helt i Erik Westerbys ånd.

Finn Ole Sonne Nielsen er glad for den anerkendelse, som Westerbyprisen giver ham.

- Da jeg i studentertiden af Anders Fischer, som i 2001 modtog Westerbyprisen, blev opfordret til at deltage i bearbejdningen og publikation af Bromme-bopladsen kom vi også meget tæt på Erik Westerby. Han lærte os, hvordan vi skulle afkode, hvor stenalderfolkene til forskellige tider valgte deres fangst- og bopladser. Denne viden har været ballast i mit arkæologiske virke, hvor jeg endnu går for at være stenaldermand selvom jeg i praksis er blevet generalist, siger Finn Ole Sonne Nielsen.

 

Nationalmuseet >

 
 

Del på Facebook, digg, m.m.