[sitemap]

< Historisk kalender og almanak

September - Fiskemåned

Dato

 

Dagens navn

 

Begivenheder

 

I øvrigt

1

 

Ægidius

 

1871:  Cigarmagerforeningen "Enigheden" af 1/9 1871 grundlægges. Det er Danmarks første levedygtige fagforening,
1920: Skuespilleren Buster Larsen fødes.

 

Som vejret er på Sankt Ægidius vil det være resten af måneden.

 

2

 

Elisa 

 

1807: Københavns bombardement  Da englænderne bomber byen, oplever verden for første gang et terrorbombardement mod civile.
1773: Der udstedes forbud mod privat brændevinsbrænding på landet.

 

 

3

 

Seraphia

 

1961: "Dagens Nyheder" udkommer for sidste gang.
1980: Skuespilleren og komikeren Dirch Passer dør.

 

 

4

 

Theodosia

 

1564: Den svenske fæstning Älvsborg kapitulerer. Erik Kragge, og hans 700 mand overgiver sig til danskerne.  Senere køber svenskerne fæstningen tilbage for en løsesum på 150.000 rdl.
1807: Englænderne genoptager bombardementet som først ophører næste dag ved middagstid efter "Den rædsomste nat i Københavns historie”.

 

 

5

 

Regina

 

1794: En forordning fastslår, at kvaksalvere er en fare for almuens helbred. Kun læger bør give sig af med helbredelse.
1819: "Jødefejden" bryder ud i København. Jødiske huse og butikker udsættes for bølleoptøjer.
1899: "Septemberforliget" underskrives. Forliget kaldes arbejdsmarkedets "grundlov". Arbejderne får ret til organisering og arbejdsgiverne til at lede og fordele arbejdet.

 

 

6

 

Magnus

 

1658: Fæstningen på Kronborg overgiver sig til svenskerne.

 

 

7

 

Louise

 

1736: En forordning indskærper, at "supplikanter", dvs. folk,  der skriver til kongen, skal underskrive sig korrekt. - ikke mindst de, der søger tilladelse til vielse i hjemmet.

 

 

8

 

Marie fødsel

 

1783: Nikolai Frederik Severin Grundtvig fødes i Udby.
1908: I bedragerisagen om Bondestandens Sparekasse melder Justitsminister P. A. Alberti melder sig selv til politiet.

 

På denne dag indledes fuglenes træk mod syd på Mariæ fødselsdag.

Dagen er den sidste dag med lunt vejr.

 

9

 

Gorgonius

 

1536: Bondehærens leder, Skipper Klement henrettes i Viborg.
1836: Bernhard Olsen fødes. Han bliver senere grundlægger af Frilandsmuseet.
1956: Der fremsættes lovforslag om folkepension til alle

 

 

10

 

Burchardt

 

1655: Lægen Caspar Bartholin fødes i København. 

 

Tycho Brahes-dag

 

11

 

Hillebert

 

1743: Maleren Nicolai Abraham Abildgaard fødes i København
1995: I tunnellen under Storebælt forbindes jernbaneskinnerne fra Fyn og Sjælland.

 

 

12

 

Guido

 

1792: Der udstedes påbud om, at alle dødsfald skal anmeldes for myndighederne.
1906: J. C. Ellehammer får, som den første i Europa,  en flyvemaskine til at lette.

 

 

13

 

Cyprianus

 

1748: Der sker pengeombytning i Danmark. I løbet af 14 dage er ikke-ombyttede sedler ugyldige.

 

 

14

 

Korsets ophøjelse

 

1328: Grev Gerhard ("den kullede greve") slår en gruppe sjællandske bønder ved Torslunde bro. De har gjort oprør imod at betale skat til holstenerne.

 

 

15

 

Eskild

 

1663: Cort Adeler udnævnes til admiral og rigsråd.
1914: Politikeren J. O. Kragh fødes.

 

 

16

 

Euphemia

 

1709: der indføres forbud mod eksport af heste og hopper i både Danmark og Norge.

 

 

17

 

Lambertus

 

1780: Kunstneren Joh. Senn fødes i Liestahl.
1838: Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen vender hjem til København, og får en storslået modtagelse. Han har i mange år boet og arbejdet i Rom.

 

 

18

 

Titus

 

1137: Erik 2. Emune dør.
1786: Christian den 8. dør på Christiansborg.
1958: Grønlandsfareren Wilhelm Thalbitzer dør.

 

Tycho Brahes-dag.
Tamperdag: denne dags vejr varsler vejret til næste tamperdag: 18. december.

 

19

 

Constantia

 

1882: Maleren og tegneren Robert Storm Pedersen fødes.
1944: De tyske besættelsestropper arresterer det danske politikorps. Omkring 2000 mand sendes til lejre i Tyskland.

 

 

20

 

Tobias

 

1709: I København kræver en plakat dødsstraf over  folk, der "henlægger deres spæde børn på gaderne".

 

 

21

 

Matthæus

 

1517: Christian den 2.´s elskerinde Dyveke dør. Datidens rygter hævder, at adelsmanden Torben Oxe har myrdet hende med forgiftede kirsebær.

 

På denne dag søger ormene dybere ned i jorden.

Smukt vejr varsler en rig frugthøst næste år. 

 

22

 

Mauritius

 

1814: Handelsgartneren J. E. Ohlsen fødes i København. 

 

 

23

 

Linus

 

1722: D en fransk-danske skuespiller og teaterdirektør René Magnon de Montaigu åbner Grønnegade-teateret i København. Første aften vises Molieres "Den Gerrige". Teateret er det første i Danmark, og få dage efter spilles "Den politiske Kandestøber" af Holberg.
1925: Der holdes orlogsparade på fregatten Jylland for sidste gang.

 

 

24

 

Tecla

 

1824: Loven om at staten konfiskerer selvmorderes arvegods bliver ophævet.

 

 

25

 

Eleophas

 

1644: Astronomen og matematikeren Ole Rømer fødes.
1830: Forlæggeren Gottlieb Ernst Clausen Gad fødes i København.
1876: Brygger I. C. Jacobsen opretter Carlsberg-fondet til fremme af bl.a. naturvidenskab, matematik, filosofi, historie og sprogforskning.

 

 

26

 

Adolph

 

1799: En ny forordning "forklarer og bestemmer trykkefrihedens grænser".
1870: Christian den 10. fødes på Charlottenlund.

 

 

27

 

Cosmus

 

1805: En ny forordning kræver obligatorisk udskiftning af alle skove. 

 

 

28

 

Venceslaus

 

1933: I København forbyder politiet "børns anvendelse af rulleskøjter og løbehjul på offentlige pladser". 

 

 

29

 

Sankt Michael

 

1917: Danmarks første aktieselskabslov.

 

Det er Mikkelsdag. Blæste det på denne dag varslede det gode kornpriser. Stille vejr gav lave priser. Desuden svarede vejret om morgen til det kommende efterårs vejr, middag og aften varslede hhv. vinter om sommer.
Læs om dagen >

 

30

 

Hieronymus

 

1748: København inddeles i skorstensfejerdistrikter gennem et reskript til magistraten.