[sitemap]

< Skuddag 
  

Hvilken dag er skuddagen? 

Både den 24 februar og den 29. kan betegnes som skuddag. Hvor dét - og hvilken dag er den "rigtige"?

Den 24. februar regnes traditionelt som skuddagen, og forklaringen skal findes helt tilbage hos de gamle romere. Den 23. var guddommen Terminus´ dag. På denne dato havde kong Numa havde besluttet at Terminalierne, der var en slags "nytår", skulle fejres. På den tid var det derfor naturligt at lægge eventuelle "ekstradage" efter den 23. - der jo så var årets sidste dag. 

Den 29 som skuddag
Skikken med at regne den 24. som skuddagen bibeholdtes, også efter at februar fik 28 dage med Julius Cæsars "julianske" kalender. I nogle optegnelser støder man dog også på en klar folkelig opfattelse af, at det er den 29. I nyere tid, derfor også i dag, er det ofte den 29, der kaldes skuddag, eftersom det er denne dag, der er "skudt ind" i kalenderen for at få systemet til at passe.