Menu
Forrige artikel

CALL FOR PAPERS

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1982

Fra 15.-18. august 2017 afholdes det 29. Nordiske Historikermøde i Aalborg Kongres & Kultur Center, Danmark.

Hovedarrangørerne er Historiestudiet ved Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet på vegne af Den Nordiske Historikerkomité og Den Danske Historiske Forening.

Hovedtemaet for Nordisk Historikermøde 2017 er: ”Reformationer”. En reformation betegner den proces, som går ud på at forandre en tilstand – som regel under henvisning til en tilstand eller tankegang, der opfattes som bedre eller mere oprindelig. Oftest forbindes begrebet med det historiske forløb, der fandt sted i kølvandet på, at Martin Luther i 1517 ophængte sine teser på døren til Wittenberg Slotskirke. Men krav om reformer finder løbende sted, og de efterfølgende forandringsprocesser er klassiske studieobjekter for historikere. Således er det i 2017 også 30-året for FN-rapporten ’Vor fælles Fremtid’, som lancerede behovet for en ændring af natursynet, og dette og en lang række andre af vor tids globale udfordringer adresseres i stigende grad af nordiske historikere. Reformer og reformationer, i al deres mangfoldighed, er hovedtemaet for Nordisk Historikermøde 2017.

Men Nordisk Historikermøde handler naturligvis om langt mere end markeringen af et par markante jubilæer.
Derfor inviteres der også mere generelt til at indsende bidrag, som i videst muligt omfang er dækkende for historieforskningen i og omkring de nordiske lande i begyndelsen af det 21. århundrede. Programmet vil bestå af tematiske sessioner, rundbordsdiskussioner og frie præsentationer.

Hovedtalere er:

  • Professor David Armitage, Harvard University
  • Professor Lyndal Roper, University of Oxford
  • Professor Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska Högskolan

Forslag kan indsendes via historikermødets hjemmeside: www.nhm.aau.dk (dansk) eller www.en.nhm.aau.dk (engelsk).

Deadline er:
1. september 2016

Conference proceedings: Et udvalg af de indsendte konferencepapers vil blive trykt i tre fagfællebedømte bind udgivet af Aalborg Universitetsforlag som en del af skriftserien Studier i Historie, Arkiver og Kulturarv. Læs mere om denne publikationsmulighed på historikermødets hjemmeside.

Med venlig hilsen
Arrangementskomiteen

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Dansk opfindsomhed under Coronakrisen
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm åbner St. Bededag
Julen 2020 på Frederikssund Museum