Menu
Forrige artikel

Centrum – forskningscenter for centralitet

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2086

De svenske troppers modtagelse på Albani Torv i Odense i 1848. Malet af August Behrends. Fremstillingen af byens torve på litografer, malerier og fotografier er en vigtig kilde til at forstå, hvordan byens torve er blevet anvendt i hverdagen, men også hvordan de er blevet brugt til at iscenesætte byens ansigt udadtil, og hvad det siger om Odenses selvopfattelse og identitet.

Centrets opgave
Forskningscentret inddrager arkæologiske og historiske kilder og udforsker forholdet mellem det centrale og det decentrale inden for det fysiske og mentale felt. Det fysiske relaterer sig til aktuelle debatter om centrenes tiltrækningskraft og affolkningen af udkantsområderne. Det mentale aspekt vedrører aktuelle fokuspunkter som identitet og marginalisering. Ved at kigge på de lange udviklingslinjer i historien vil centret kunne nuancere debatten om de nævnte aktuelle samfundsspørgsmål.

Samarbejde på kryds og tværs
Realiseringen af ambitionerne skal bl.a. ske ved at tiltrække bevillinger til større tværvidenskabelige forskningsprojekter. Et eksempel herpå er det netop påbegyndte projekt Urbaniseringens Møder og Mennesker, hvor Odense Bys Museer skal analysere den tidligste bydannelse ud fra et migrationsperspektiv sammen med Københavns Museer, museet i Göteborg samt grundforskningscentret Centre for Urban Network Evolutions på Aarhus Universitet. Projektet er støttet af Velux Fonden og baseres for Odenses vedkommende på de omfattende arkæologiske undersøgelser forud for byomdannelsen af Odense i regi af projekt Fra Gade til By. 

Fokus på formidling
Forskningscentrets resultater skal formidles til "almindelige mennesker" uden en specifik faglig baggrund og skal bidrage til den offentlige debat. Formidlingen vil foregå via foredrag, artikler, bøger, byvandringer, formidling i byrummet og udstillinger. Ved at følge med på forskningscentrets hjemmeside kan man holde sig orienteret om aktiviteterne. 

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Kom med marinarkæologen på arbejde
8. marts – Kvinder og revolution
Herningsholm Museum