Menu
Forrige artikel

En ganske særlig hugorm

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2416

Fundet ved Bogense af helt unik benspids fra den ældste stenalder rykker markant ved den tidligste historie ikke bare på Fyn og i Danmark, men i hele det nordeuropæiske område. En række af vores arkæologiske levn fra denne periode viser sig således at være op til et par tusind år ældre end tidligere antaget. I det nye nummer af Tidsskriftet SKALK, der udkommer i uge 7, beretter Karsten Kjer Michaelsen, Odense Bys Museer og Peter Vang Petersen, Nationalmuseet om dette unikke fund, den ”ravage”, dets datering har skabt rundt omkring på museerne.

En dag i begyndelsen af 1940’erne stødte en arbejdsmand under drængravning ved Fogense Enge vest for Bogense på en benspids udsmykket som en hugorm. Af forskellige grunde tog det ”hugormen” syv årtier at nå frem til Odense Bys Museer og dermed Nationalmuseet, der straks erklærede det unikke fund for Danefæ. 

Benstykket er blevet c14-dateret til ca. 10.500 f.Kr., hvilket er et par tusind år ældre end ornamentikken egentlig havde dateret den til. Det gør ”hugormen” til ikke blot det ældste dyr, men den ældste daterede ornamenterede genstand – kunst om man vil – i Skandinavien. 

Dele af udsmykningen er identisk med lignende træk på andre genstande fra den ældre stenalder. Det gælder eksempelvis et elghoved fundet ved Egemarke i Nordvestsjælland, der derfor - takket være Fogense Enge-spidsen - ligeledes med ét slag bliver et par tusind år ældre. En anden rav-elg, der blev fundet på Næsby Strand i Vestsjælland kort før jul i 2015 fik af samme grund straks den rigtige alder.

Takket være benspidsen fra Fogense Enge er der således en række genstande fra den nordeuropæiske stenalder, der viser sig at være meget ældre end først antaget. Egentlig minder det lidt om situationen med gamle kriminalsager, der først opklares ved et tilfælde mange år efter forbrydelsen. Nu er en skæv datering ingen forbrydelse, men under lægningen af det store historiske puslespil er det er trods alt rart, når brikkerne ligger på rette plads!

Benspidsen indgår i Odense Bys Museers permanente udstilling, men set i lyset af den seneste udvikling er det trukket endnu længere frem i lyset og udstillet i en montre i museets forhal i perioden fra uge 7 og en måned frem. Der er gratis adgang til forhalsområdet.

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Jacob A. Riis Museum - light in dark places
Esther Bubleys Mandø
Historier der skal fortælles