Menu
Forrige artikel

FOREDRAGSRÆKKE ORLOGSSKIBET HUMMEREN

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 3544

Tid: Tirsdage, fra 26. januar til 16. februar 2016 
Sted: Gule Hal, Køge Havn, 19.00 til 20.30

Tirsdag 26. januar:
Erik Gøbel, seniorforsker, Rigsarkivet
Sejladserne til de danske kolonier i 1600-tallet

Tirsdag 2. februar:
Ole Lisberg Jensen, marinehistoriker, fhv. direktør ved Orlogsmuseet
Store Sophia. et 3 dækket dansk orlogsskib fra 1627

Tirsdag 9. februar:
Jens Riise Kristensen, Konstruktør, tegner og forfatter
Da sørøveriet ramte Island i 1627

Tirsdag 16. februar:
Christian Lemée, arkitekt, marinarkæolog
HUMMEREN og arkæologien – om skibsbyggeri i 1600-tallet

Erik Gøbel, seniorforsker, Rigsarkivet
Sejladserne til de danske kolonier i 1600-tallet
I løbet af 1600-tallet etablerede Danmark kolonier i Trankebar i Indien, på Guldkysten af Afrika og i Vestindien. Sejladserne til disse fjerne destinationer var lange og besværlige. Foredraget beskriver, hvordan de spændende sejladser foregik og med hvilke resultater.

Ole Lisberg Jensen, marinehistoriker, fhv. direktør ved Orlogsmuseet
Store Sophia. et 3 dækket dansk orlogsskib fra 1627
Store Sophia var et 3 dækket dansk orlogsskib, søsat i 1627 på Slotøen i Nakskov Fjord og bygget af Daniel Sinclair, et år før Vasa blev søsat i Stockholm. Skibet var admiralskib i en eskadre, der blev sendt til gøteborgsskærene, hvor det befandt sig den 25. maj 1645. På grund af en pludselig opstået forrygende storm kom skibet i en meget uheldig position, gik på et undersøisk skær med totalforlis til følge. Besætningen nåede at redde sig i land. Skibsvraget ligger nu på 27 meters dybde midt i den vigtige sejlrute ind til Gøteborg.
Ad mærkelige veje havnede originale historiske kilder i Krigsarkivet i Stockholm og herfra har vi et vigtigt bidrag til beskrivelsen af et orlogsskib på Christian 4. tid. Store Sophia er samtidig med Hummeren. Ole Lisberg Jensen har skrevet artikler om St. Sophia og undersøgelserne af vraget i 1970erne.

Jens Riise Kristensen, Konstruktør, tegner og forfatter
Da sørøveriet ramte Island i 1627
Vore dages sørøverier ved Afrikas Horn og andetsteds har mange fortilfælde. Blandt de mindre kendte er at nordafrikanske korsarer, kaldt tyrkere, i året 1627 hærgede Islands kyster, så de islandske Vestmannaøer praktisk taget blev lagt øde. Hen ved 380 mennesker blev taget til fange og solgt som slaver i Nordafrika.
De fleste øboere så aldrig Island igen, men præsten Oluf Egilssen blev sendt hjem efter løsepenge og kom ud på en odyssé i et krigshærget Europa, på tværs af kristendom og islam. Han skrev en kortfattet og handlingsmættet beretning om sine oplevelser, der har dannet grundlag for Jens Riise Kristensens foredrag og bogen 'Barbariet tur retur' om det for Island så traumatiske 'Tyrkjaránið', den værste voldelige invasion landet til dato har oplevet.

Christian Lemée, arkitekt, marinarkæolog
HUMMEREN og arkæologien – om skibsbyggeri i 1600-tallet
Hvordan kan vi bygge en rekonstruktion af skibet HUMMEREN? Det blev hugget op i Torekov i Sverige i 1637. Der findes intet nedskrevet om skibsbygnings fra den tid hvor skibet blev bygget. Vi har kun en tegning udført af bygmesteren David Balfour. Til alt held blev der i 1996 og 1997 fundet flere skibsvrag på Christianshavn, på samme sted, hvor David Balfour anlagde et privat skibsværft i 1624. Blandt de udgravede skibe var der flere som var samtidige med HUMMEREN. De efterfølgende analyser af skibenes skrog, har ført til ny viden om skibsbygning i 1600-tallet, som kan anvendes til at rekonstruere HUMMEREN. Foredraget vil handle om de arkæologiske udgravninger på Christianshavn, stedet historie, de forskellige skibe og om skibsbygning i 1500- og 1600-tallet.

Om HUMMER-projektet, som vi seriøst er i gang med i Køge, henvises til hjemmesiderne for dels FORENINGEN HUMMEREN (Hummeren.com) og ‘Orlogsskibet HUMMERENs Venner’ (Hummerensvenner.dk).

Af hjemmesiderne fremgår alle oplysninger og informationer om projektet, dets baggrund, forskningmæssige potentialer, aktiviteter m.m. samt om nogle af projektets ansv. Personer mv.

Formand for FORENINGEN HUMMEREN er tidl. direktør for Køge Museum Flemming Rieck. Projektets faglige leder er Arkitekt, Marinarkæolog og Phd Christian Lemée.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Skal den gamle grill på museum?
Egypten - besat af livet
Tre moseofre fra jernalderen