Menu
5. juli

Anno 1803

Et nyt fattigvæsensreglement inddeler landet i distrikter der svarer til pastoraterne