Menu

Frivillig på museum

Frivillig på museum

Frivillig på museum

På mange museer findes grupper af frivillige, som bistår i forbindelse med aktiviteter og arrangementer af forskellig art.

Grupper af frivillige medarbejdere findes både på mange lokalmuseer og på specialmuseer, der koncentrerer sig om specifikke emner. Opgaverne for de frivillige varierer naturligvis meget fra sted til sted, og er til dels afhængig af museets art.

Museets venner
I mange tilfælde har museet en "venneforening", hvorfra mange af de frivillige kommer. Venneforeningerne er åbne for alle, og for kontingentet får man oplevelser i form af foredrag, årbog, udflugter m.m. – samt muligheden for at hjælpe "sit" museum i forbindelse med arrangementer af forskellig type.

Kaffebrygning og demonstration af håndværk
De opgaver, som frivillige løser, kan være alt fra kaffebrygning over reklame til konstruktion af kopier og modeller. Andre opgaver kan (efter oplæring) fx være "levendegørelse" hvor personer i tidstypiske dragter for en stund giver fortidens mennesker og miljøer et konkret ansigt.
Demonstration af forskellige former for håndværk, husflid og lignende er også et område, hvor mange museer involverer frivillige. De typer af håndværk, som demonstreres er i øvrigt ikke kun "mandehåndværk", men også mere "kvindelige" gøremål som fx vævning og knipleri.

Andre former for aktivitet, tilberedning af ældre retter, sang, fortælling, instruktion i gamle lege, etc. kan også indgå i de frivillige medarbejderes repertoire.


Hvorfor er det sjovt at være museumsfrivillig?

Janne Christensen er pensionist, og bruger en del af sin fritid på Holbæk Museum:

"..som frivillig et det hyggeligt at få en snak med gæsterne. At kunne give de ansatte en hånd med, når der opstår en travl periode, er at arbejde for en fælles sag.....>>>


Kort og klart

Hvordan starter man?
Overvej, hvad du gerne ville arbejde med, og hvad du måske har særlige forudsætninger for.
Undersøg hvilke museer, der findes i dit område og besøg evt. deres webside. Kontakt derefter museet og spørg, om der eksisterer arbejdsgrupper for frivillige.

Forkundskaber?
Nej – men nogle opgaver kan kræve oplæring eller et lille kursus. (Vær i øvrigt opmærksom på, at nogle museer er særligt interesserede i kontakt til personer, der fx kan demonstrere gamle håndværk og lignende).

Hvad laver man?
Opgaverne varierer, og kan rumme alt fra kaffebrygning til aktiviteter i historiske dragter, demonstration af håndværk, m.m.

Hvordan finder man et arkiv?
Via linksiderne her på historie-online kan du finde ud af, om der er lokal- eller specialmuseer, som evt. har din interesse.