Menu

Amatørarkæolog

Amatørarkæolog

Amatørarkæologi


Det er de færreste amatørarkæologer, der finder et guldhorn. Men mindre kan også gøre det. Amatørarkæologi er ikke skattejagt.

Som "skrivebords-amatørarkæolog" kan enhver gå i gang uden videre. Mange vil vælge en bestemt periode og/eller en bestemt egn, og koncentrere sig om fund herfra. Med hensyn til litteratur kan folkebiblioteket hjælpe - og sikkert også biblioteket på det museum, der står for udgravninger i det område, man er interesseret i.

Meld dig ind i en forening
Som hovedregel bør man melde sig ind i en amatørarkæologisk forening eller sørge for tilknytning til et museum, hvis man vil lede efter oldsager. Det er vigtigt, at fund behandles på den rigtige måde. Her bør man ikke alene – og slet ikke som begynder – kaste sig hovedkulds ud i eftersøgning og optagning.
Desuden arrangerer de fleste amatørarkæologiske sammenslutninger udgravningslejre i samarbejde med museer og andre. Her kan man få ny viden, vejledning og mulighed for at arbejde i praksis. I det daglige har foreningerne medlemsmøder med foredrag, udgiver nyhedsbreve m.m., og arbejder i det hele taget for højnelse af viden, etik og standard blandt "hobby-arkæologerne".

Samarbejde med museer
Danske amatørarkæologer har tradition for godt samarbejde med museer og faguddannede i det fælles projekt: At sikre bevaringen af fortiden levn for eftertiden. En stor del af den meget tidlige arkæologiske forskning er i øvrigt udført af seriøst arbejdende amatører.

"Målet" er for de fleste amatørarkæologer at få en større indsigt i menneskets ældste kulturhistorie og selv bidrage til studiet af denne historie. Det sker både gennem deltagelse i udgravningslejre og arbejde med trykte kilder.

KORT & KLART:


Hvordan starter man?
Start med litteratur, og søg gerne kontakt med en forening

Forkundskaber?
Nej, egentlig ikke.

Hvor findes de oplysninger man skal bruge?
Biblioteker
Museer (- både specialmuseer og lokalmuseer kan være af interesse)

Er det svært?
Hvis man ønsker at deltage i udgravninger, bør man være i rimelig fysisk form, og melde sig en forening.

Lærebog på web
Findes desværre ikke

Debatfora på web
Der findes debatfora på fx
http://viser.dk 
http://www.guldhorn.dk 

Ressourcer på web
Det Kulturhistoriske Centralregister ( www.dkconline.dk  )
Desuden har flere lokale museer databaser over genstande, fundet i deres område. Prøv dig evt. frem via historie-onlines linksider.

Institutioner
De kulturhistoriske museer. Se liste på historie-onlines linksider
og besøg evt. Dansk Kulturhistorisk Museumsforening på nettet.

Foreninger
Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer

Magasiner, blade
SKALK ( www.skalk.dk  – der dog også skriver om andre historiske emner)
Litteratur for begyndere
 
Skal man være med i en forening?
Ja, hvis man har planer om selv at finde oldsager, deltage i udgravninger og lignende, er dette det mest hensigtsmæssige. Ikke mindst for de fund, du måske gør, og hvis bevaring/registrering det hele jo handler om.

Besøg også hjemmesiden for
Sammenslutningen af amatørarkæolger >