Menu

Frivillig på arkiv

Frivillig på arkiv

Frivillig på lokalarkiv

På de lokalhistoriske arkiver mødes historisk interesserede, og arbejder med samle og bevare skriftlig kulturarv i lokalsamfundet.

Rundt om i Danmark findes der ca. 400 lokalhistoriske arkiver. Mange af arkiverne har en eller flere arbejdsgrupper af frivillige, som deltager i arbejdet. Som regel foregår arbejdet ved, at gruppen af frivillige mødes og arbejder i hyggeligt samvær. Møderne er typisk 1-2 gange om måneden, men det varierer fra sted til sted.

Registrering af gamle dokumenter
Som frivillig på et lokalhistorisk arkiv får man mulighed for at arbejde med mange forskellige opgaver. Det kan fx være registrering af arkivalier, enten i database eller på papir, sådan at interesserede kan finde frem til dem. De arkivalier som lokalarkiver indsamler kommer fra private. Offentlige arkivalier (fx skabt af kommunen eller af offentlige myndigheder) må ikke afleveres til lokalarkiver. Lokalarkivernes samlinger kommer derfor fra enkeltpersoner, fx fotos og erindringer, fra foreninger, virksomheder og lignende. Det er altså her, man finder historisk dokumentation fra den lokale idrætsforening eller købmand.

Indsamling af fotos, interviews, m.m.
Der er ingen pligt til at aflevere de arkivalier, billeder m.m. som lokalarkiverne får ind. Derfor består meget arbejde også i at indsamle beretninger, fotos, m.m. som i fremtiden skal opbevares på arkivet og dokumentere lokalsamfundets historie. Dette er også opgaver, som mange frivillige arbejder med, fx ved at udføre fotodokumentation eller optage interviews.

Byvandringer, web, hæfter...
Arkiverne har i reglen også en betydelig udadrettet virksomhed, hvor formålet er at formidle historie – i særdeleshed lokalsamfundets historie - til forskellige målgrupper. Også her arbejder mange frivillige med at lave udstillinger, websider, arrangere byvandringer, tilrettelægge små hæfter eller blade og lignende.


 

Hvorfor er det interessant at være arkiv-frivillig?

Inge Seiergaard arbejder på Holbæk sygehus. Hun er gift og har en søn på 21. Fritiden bruges bl.a. på Jernløse lokalarkiv:

"Det er dejligt at registrere billeder og vide, at vores efterkommere også har mulighed for at lære egnen at kende....>

 


KORT & KLART:


Hvordan starter man?
Overvej, hvad du gerne ville arbejde med, og hvad du måske har særlige forudsætninger for. (fx tekstbehandling, fotografering, registrering, etc.?)
Undersøg, om der findes et lokal/stadsarkiv i dit område og besøg evt. deres webside. Kontakt derefter arkivet og spørg, om der eksisterer arbejdsgrupper for frivillige.

Forkundskaber?
Nej – men nogle opgaver, fx registrering på EDB, kan kræve oplæring eller et lille kursus. ( Det er naturligvis dejligt, hvis man på forhånd har kendskab til lokalområdet, men det er absolut ingen betingelse. )

Hvad laver man?
Opgaverne er forskellige fra sted til sted, men omfatter tit registrering af arkivalier og billeder, optagelse og udskrift af interviews, opbygning af udklipssamlinger fra lokalaviser, udarbejdelse af udstillinger, m.m.

Hvordan finder man et arkiv?
Via www.lokalarkiver.dk  kan du undersøge, om der er et eller flere lokalarkiver i nærheden af dig, og evt. kontakte dem via adresselisten.