Menu

Husflid

Husflid

Husflid

I bondesamfundet blev mange af gårdens og husholdets nødvendige genstande fremstillet ved husflid ved "aftensædet". Aftensædet begyndte efter Mikkelsdag, den 29. sep. og afslutningen var ofte Gregorius dag den 12. marts. Ved aftensædet sad man indendørs og arbejdede både før og efter aftensmåltidet. Ofte kombinerede man arbejdet med en social sammenkomst, fx hørgilder og kartegilder, hvor folk fra flere gårde mødtes for at arbejde, men også for at snakke, synge og fortælle.

Binæring
Nogle bønder fremstillede ikke blot husflid til eget brug, men også til salg. Denne salgsproduktion kaldes også for binæring, med henvisning til, at landbruget var bøndernes hovednæring. For visse bønder, specielt husmænd med lidt eller ingen jord, eller for bønder i de egne, hvor landbruget havde dårlige kår, har binæringen dog udgjort hovedindtægtskilden. Specielt i Jylland havde gårdbrugenes håndværksmæssige hjemmeproduktion fra meget gammel tid et særligt stort omfang.

Modul er leveret af Hjerl Hede