Menu
11. juli

Anno 1651

Dina Vinhofvers henrettes i København. Hun har bla. beskyldt rigshovmester Corfitz Ulfeldt for at ville myrde kongen