Menu

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde og referat fra ordinært repræsentantskabsmøde 30. maj 2017

 

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd

Der indkaldes hermed til ekstra ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd
Tid og sted: Fredag 29/9-2017, 11:00-11:30. HistorieLab, Stationsvej 14, 7300 Jelling
Dagsorden:
Valg af dirigent
Regnskab
Budget
Eventuelt

 

Dansk Hstorisk Fællesråd - Repræsentantskabsmøde 30. maj 2017 - referat

Dagsorden

¡  valg af dirigent
¡  godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
¡  godkendelse af nye medlemmer
¡  beretning
¡  regnskab
¡  indkomne forslag
¡  budgetforslag og kontingentfastsættelse
¡  valg
¡  eventuelt

 

Godkendelse af forretningsorden

¡  Indkaldelse skal ske med mindst 6 ugers varsel
¡  Indkaldelse på Historie-Online 12-4-2017
¡  Desuden samme dag udsendt med nyhedsmail
¡  Så repræsentantskabsmødet er indkaldt korrekt

 

Nye medlemmer

¡  Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling (Historielab.dk)
¡  Ingen udmeldelser
¡  Medlemslisten på www.historie-online.dk er desværre ikke helt opdateret

 

Formandens beretning

¡  Det generelle arbejde i DHF
¡  Årets historiske bog
¡  Historie Online
¡  Kulturstudier

 

Det generelle arbejde

¡  2 styrelsesmøder (Vejle og Flensburg)
¡  Flytning af boglager fra Rigsarkivet og Told-Skat
¡  Forventer salg af bøger via hjemmesiden vil være oppe at køre efteråret 2017
¡  Fortsat kontakt og påtænker udvidet samarbejde med Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling – nu historielab.dk

 

Årets historiske bog

¡  Vinder:  Poul Duedahl: Ondskabens øjne, Gads Forlag (55% af stemmerne)
¡  Prisen blev overrakt af tidligere kulturminister Per Stig Møller
¡  Der var et meget flot fremmøde til prisoverrækkelse på historiske dage
¡  I alt 2889 stemmer – (2016 2871 stemmer)
¡  Tak for godt samarbejde med Historiske Dage og Gads Forlag for ”reception”
¡  Stor tak til nomineringskomiteen især til Poul Porskær Poulsen som formand for nomineringskomiteen
¡  Prisen sponsoreres af Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek

 

Historie-online.dk

¡  Centralt i DHF’s arbejde
¡  Stort set uændret antal besøgende
¡  Siden er blevet omlagt til tidssvarende design. Dette har kostet lidt på google ranking, men vi er stadig meget synlige digitalt  (jævnfør besøgstal)
¡  Tak til de mange bidragsydere både fonde, medlemmer af DHF og privatpersoner
¡  Prisen for den nye hjemmeside er ca. 245.000kr (budget var 313.000) – der mangler stadig nogle mindre ting, herunder overførsel af flere gamle artikler
¡  Stor tak til Poul Porskær Poulsen

 

Kulturstudier

¡  2 udgivelser i 2016 (juli og december), (nummer 2 temanummer om Den (u)rene by: teknologier, identiteter og geografier)
¡  2 udgivelser planlagt i 2017 (omnibus og temanummer om Hverdagens praksis og historie)
¡  Tidsskriftet udgives af Dansk Historisk Fællesråd og økonomisk støttet af den nu nedlagte Foreningen Danmarks Folkeminder
¡  Forfatterseminar i samarbejde med DHF i efteråret 2017 (muligvis)
¡  Økonomien er beskåret i forhold til tidligere, men det har vist sig at kunne lade sig gøre med de begrænsede resurser
¡  Stor tak til redaktionen på Kulturstudier

 

Regnskab

¡  Regnskab kan desværre ikke fremlægges, da revisoren mod forventning ikke er færdig med regnskabet (der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde) i september 2017
¡  Kontingentfastsættelse - Uændret kontingent
¡  Budgetforslag – udskydes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Forventes at følge foregående års budgetter
Styrelse
¡  Peder Jacob Ellehave Kragh – formand (på valg 2017)
¡  Jakob Ørnbjerg – Næstformand (på valg 2018)
¡  Mogens Rostgaard Nissen – kasserer (på valg 2018)
¡  Leif Juul Pedersen – sekretær (SLA)
¡  Gunnar Jakobsen (på valg 2017)
¡  Aase Windeballe (DLF)
¡  Anders Ravn Sørensen (på valg 2017)

 

Valg til styrelsen

Kandidater på valg
Peder Jacob Ellehave Kragh
Gunnar Jakobsen
Anders Ravn Sørensen
alle genvalgt
Udtræder af styrelsen
Mogens Rostgaard Nissen
I stedet blev følgende valgt:
Charlotte Amalie Hvilshøj - repræsentant for Historielab.dk
Nuværende suppleanter
Mikael Kristian Hansen (Teatermuseet i Hofteatret) – genvalgt