Menu

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde 30. maj 2017

 

Dagsorden

valg af dirigent
godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
godkendelse af nye medlemmer
beretning
regnskab
indkomne forslag
budgetforslag og kontingentfastsættelse
valg
eventuelt

 

Godkendelse af forretningsorden

Indkaldelse skal ske med mindst 6 ugers varsel
Indkaldelse på Historie-Online 12-4-2017
Desuden samme dag udsendt med nyhedsmail
Så repræsentantskabsmødet er indkaldt korrekt

 

Nye medlemmer

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling (Historielab.dk)
Ingen udmeldelser
Medlemslisten på www.historie-online.dk er desværre ikke helt opdateret

 

Formandens beretning

Det generelle arbejde i DHF
Årets historiske bog
Historie Online
Kulturstudier

 

Det generelle arbejde

2 styrelsesmøder (Vejle og Flensburg)
Flytning af boglager fra Rigsarkivet og Told-Skat
Forventer salg af bøger via hjemmesiden vil være oppe at køre efteråret 2017
Fortsat kontakt og påtænker udvidet samarbejde med Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling – nu historielab.dk

 

Årets historiske bog

Vinder: Poul Duedahl: Ondskabens øjne, Gads Forlag (55% af stemmerne)
Prisen blev overrakt af tidligere kulturminister Per Stig Møller
Der var et meget flot fremmøde til prisoverrækkelse på historiske dage
I alt 2889 stemmer – (2016 2871 stemmer)
Tak for godt samarbejde med Historiske Dage og Gads Forlag for ”reception”
Stor tak til nomineringskomiteen især til Poul Porskær Poulsen som formand for nomineringskomiteen
Prisen sponsoreres af Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek

 

Historie-online.dk

Centralt i DHF’s arbejde
Stort set uændret antal besøgende
Siden er blevet omlagt til tidssvarende design. Dette har kostet lidt på google ranking, men vi er stadig meget synlige digitalt  (jævnfør besøgstal)
Tak til de mange bidragsydere både fonde, medlemmer af DHF og privatpersoner
Prisen for den nye hjemmeside er ca. 245.000kr (budget var 313.000) – der mangler stadig nogle mindre ting, herunder overførsel af flere gamle artikler
Stor tak til Poul Porskær Poulsen

 

Kulturstudier

2 udgivelser i 2016 (juli og december), (nummer 2 temanummer om Den (u)rene by: teknologier, identiteter og geografier)
2 udgivelser planlagt i 2017 (omnibus og temanummer om Hverdagens praksis og historie)
Tidsskriftet udgives af Dansk Historisk Fællesråd og økonomisk støttet af den nu nedlagte Foreningen Danmarks Folkeminder
Forfatterseminar i samarbejde med DHF i efteråret 2017 (muligvis)
Økonomien er beskåret i forhold til tidligere, men det har vist sig at kunne lade sig gøre med de begrænsede resurser
Stor tak til redaktionen på Kulturstudier

 

Regnskab

Regnskab kan desværre ikke fremlægges, da revisoren mod forventning ikke er færdig med regnskabet (der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde) i september 2017
Kontingentfastsættelse - uændret kontingent
Budgetforslag – udskydes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Forventes at følge foregående års budgetter

 

Valg til styrelsen

Styrelse

Peder Jacob Ellehave Kragh – formand (på valg 2017)
Jakob Ørnbjerg – Næstformand (på valg 2018)
Mogens Rostgaard Nissen – kasserer (på valg 2018)
Leif Juul Pedersen – sekretær (SLA)
Gunnar Jakobsen (på valg 2017)
Aase Windeballe (DLF)
Anders Ravn Sørensen (på valg 2017)

 

Kandidater på valg

Peder Jacob Ellehave Kragh
Gunnar Jakobsen
Anders Ravn Sørensen
alle genvalgt
Udtræder af styrelsen
Mogens Rostgaard Nissen
I stedet blev følgende valgt:
Charlotte Amalie Hvilshøj - repræsentant for Historielab.dk
Nuværende suppleanter
Mikael Kristian Hansen (Teatermuseet i Hofteatret) – genvalgt

 

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd

Der indkaldes hermed til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd

Tid og sted: Fredag 29/9-2017, 11:00-11:30. HistorieLab, Stationsvej 14, 7300 Jelling

Dagsorden:
Valg af dirigent
Regnskab
Budget
Eventuelt