Menu

Referat. Repræsentantskabsmøde 12. september 2018 Dansk Historisk Fællesråd

 

Dagsorden

valg af dirigent
godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
godkendelse af nye medlemmer
beretning
regnskab
indkomne forslag
budgetforslag og kontingentfastsættelse
valg
eventuelt

 

Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

Indkaldelse skal ske med mindst 6 ugers varsel
Indkaldelse på Historie-Online 26-7-2018
Desuden efterfølgende udsendt med nyhedsmail
Så repræsentantskabsmødet er indvarslet rettidigt

 

Medlemmer af DHF

Indmeldelser

1. Selskabet for Aalborgs historie

2. Antikkens venner

 

Ingen udmeldelser

 

Medlemslisten på www.historie-online.dk er under opdatering (endelig opdatering vil ske efter kontingentopkrævning 2018)

 

Formandens beretning

Det generelle arbejde

4 styrelsesmøder (Odense, Jelling, København og Nyborg) – siden sidste repræsentantskabsmøde (dækkende maj 2017 – september 2018)
Styrelsen er opmærksom på de vedvarende besparelser på kulturområdet
Flytning af boglager fra Rigsarkivet og Told-Skat – endnu ikke helt afsluttet
Salg af bøger via hjemmesiden er pt. Endnu ikke helt oppe at køre
Fået solgt bøger gennem samarbejde med Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie (optræder dog først på 2018 regnskab)

 

Årets historiske bog

Vinder: Rosanna Farbøl Koldkrigere, medløbere og røde lejesvende
Prisen blev overrakt af redaktør på Historie-Online Poul Porskær Poulsen
Der var et meget flot fremmøde til prisoverrækkelse på historiske dage
I alt 2022 stemmer – (2017 2889 stemmer)
Meget tæt afstemning (10 stemmer skilte nummer 1 og 2)
Tak for godt samarbejde med Historiske Dage og Gads Forlag for ”reception”
Stor tak til nomineringskomiteen især til Poul Porskær Poulsen som formand for nomineringskomiteen
Prisen sponsoreres af Sydbank og Kulturministeriet

 

Historie Online www.historie-online.dk

Centralt i DHF’s arbejde
Pænt besøgstal
Siden er blevet omlagt til tidssvarende design. Dette har kostet lidt på google ranking, men vi er stadig meget synlige digitalt – arbejdet med omlægning er nu afsluttet
Tak til de mange bidragsydere både fonde, medlemmer af DHF og privatpersoner
Stor tak til Poul Porskær Poulsen

 

Kulturstudier www.tidsskriftetkulturstudier.dk

2 udgivelser planlagt i 2017 (omnibus og temanummer om Hverdagens praksis og historie)
2 udgivelser i 2018 (Historiebrug og omnibus (kommer til efteråret))
Tidsskriftet udgives af Dansk Historisk Fællesråd og økonomisk støttet af den nu nedlagte Foreningen Danmarks Folkeminder
Nyt skriveseminar planlægges i 2019
Ny redaktionssekretær
Skal søge midler til fortsat publiceringsstøtte hos Forskningsrådet for en ny 3 årig periode (2019-2021)
Stor tak til redaktionen på Kulturstudier

 

Regnskab og budgetforslag ved Jette Lang

Regnskab 2017

Regnskabet er godkendt

 

Kontingentfastsættelse

Uændret kontingent

 

Budgetforslag 2018

Følger samme retningslinjer som budget 2017

 

Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

 

Valg til styrelsen i DHF

Styrelsen i DHF

Peder Jacob Ellehave Kragh – formand (på valg 2019)
Jakob Ørnbjerg – Næstformand (på valg 2018)
Charlotte Amalie Hvilshøj – kasserer (på valg 2018)
Gunnar Jakobsen (på valg 2019)
Aase Windeballe (DLF)
Anders Ravn Sørensen (på valg 2019)
Ledig post - (SLA)

 

Udenfor styrelse

Jette Lang - regnskabsfører

 

Kandidater på valg

Jakob Ørnbjerg – Ønsker ikke genvalg

Charlotte Amalie Hvilshøj – villig til genvalg

 

Valgt

Charlotte Amalie Hvilshøj

 

Valg af suppleant

Nuværende suppleanter

Mikael Kristian Hansen (Teatermuseet i Hofteatret) – Genvalgt