Menu

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd (DHF) 24-4-2019

 

Nyborg Gymnasium

 

Valg af dirigent

Jørgen Thomsen blev valgt som dirigent

 

Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

Indkaldelse skal ske med mindst 6 ugers varsel

Indkaldelse på Historie-Online 4-3-2019 – så indkaldt i overensstemmelse med vedtægter

Desuden efterfølgende udsendt med nyhedsmail

 

Godkendelse af nye medlemmer

Der er ingen nye medlemmer og ingen udmeldelser i 2019, men der er dog varslet udmeldelser per 2020

 

Beretning

Enstemmigt godkendt

 

Det generelle arbejde i DHF

2 styrelsesmøder (Frederiksberg og København) – siden sidst repræsentantskabsmøde (dækkende september 2018 – april 2019)

Flytning af boglager fra Rigsarkivet – endnu ikke helt afsluttet

Salg af bøger via hjemmesiden er delvis i gang (ikke alle vores titler er tilgængelige) og får solgt bøger gennem samarbejde med Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

Årets historiske bog

Vinder: Poul Duedahls bog ”Velkommen på bagsiden”, med en meget klar sejr – 50% af stemmerne

Prisen blev overrakt af Områdedirektør Søren Gadeberg, Sydbank og redaktør på Historie-Online Poul Porskær Poulsen

Der var et meget flot fremmøde til prisoverrækkelse på historiske dage i Øksnehallen

Tak for godt samarbejde med Historiske Dage og Gads Forlag for ”reception”

Stor tak til nomineringskomitéen, især til Poul Porskær Poulsen som formand for nomineringskomitéen

Prisen var sponsoreret af Sydbank og Kulturministeriet

 

Historie-Online

Centralt i DHF’s arbejde og siden har et pænt besøgstal.

Siden er blevet omlagt til tidssvarende design. Dette har kostet lidt på google ranking, men vi er stadig meget synlige digitalt. Stor tak til Poul Porskær Poulsen for hans utrættelige arbejde som redaktør

 

Kulturstudier

2 udgivelser i 2018 (temaer: historiebrug og omnibus)

Tidsskriftet udgives af Dansk Historisk Fællesråd og økonomisk støttet af den nu nedlagte Foreningen Danmarks Folkeminder

Nyt skriveseminar planlægges i 2019

Ny redaktionssekretær

Har søgt midler til fortsat publiceringsstøtte hos Forskningsrådet for en ny 3 årig periode (2019-2021)

Stor tak til redaktionen på Kulturstudier

 

Regnskab

Enstemmigt godkendt

 

Indkomne forslag
Indkommet forslag - ændring af vedtægter angående revisor. Forslaget blev udsendt på historie-online 3-4-2019

Nuværende stk. 11 i vedtægter for Dansk Historisk Fællesråd

Årsregnskabet revideres af en registreret/statsautoriseret revisor. Styrelsens valg denne af denne godkendes af repræsentantskabet.

Forslag til nyt stk 11 i vedtægter for Dansk Historisk Fællesråd 

På repræsentantskabsmødet vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

Forslaget er stillet af en enig styrelse for Dansk Historisk Fællesråd. På vegne af styrelsen i DHF - formand Peder Jacob Ellehave Kragh

Forslaget er enstemmigt vedtaget

 

Budgetforslag og kontingentfastsættelse

Budgetforslag 2019 – enstemmigt godkendt

Kontingentet fastholdes uændret – 400 kr for ordinære medlemmer og 4000 kr for søljeorganisationer

 

Valg

Valg til styrelsen

Styrelsen i 2018

Peder Jacob Ellehave Kragh – formand (på valg 2019)

Gunnar Jakobsen - næstformand (på valg 2019)

Charlotte Amalie Hvilshøj – kasserer (på valg 2020)

Aase Windeballe (DLF)

Anders Ravn Sørensen (på valg 2019)

Peder, Gunnar og Anders blev alle genvalgt

Charlotte Amalie Hvilshøj – udtræder efter ønske af styrelsen. Der vil blive indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at få den vakante plads besat

 

Konstituering af ny styrelse for 2019 efter repræsentantskabsmødet

Gunnar Jakobsen – formand

Peder Jacob Ellehave Kragh – kasserer

Aase Windeballe

Anders Ravn Sørensen

 

Valg af suppleant og revisorer

Suppleant

Mikael Kristian Hansen (Teatermuseet i Hofteatret) – genvalgt

Valg til revisorer

Harriet M. Hansen - valgt

Klaus Bjerre - valgt

 

Valg af revisorsuppleant

Jette Lang - valgt

 

Eventuelt

Intet