Menu
Forrige artikel

Til hele rigets rigets værn

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2609

Af Folmer Christiansen, Vejle Museum.

I 1977 udkom ”Jyllands Vold” af H. Hellmuth Andersen, en populærvidenskabelig bog om det omfattende voldkompleks i Slesvig, vi kender som Dannevirke, Danmarks gamle landeværn mod syd. I mellemtiden er der foretaget omfattende arkæologiske undersøgelser i voldanlæggene. Den nye viden, der er resultatet af disse undersøgelser, har dannet baggrund for denne nyudgivelse.

Langt de fleste danskere har en idé om hvad Dannevirke er, men det er nok de færreste, der er klar over hvor omfattende og komplekst et anlæg der er tale om. Volden spiller i sine forskellige udformninger en afgørende rolle i forsvaret af landets sydgrænse igennem mere end 500 år. Den strækker sig over ca. 14 km fra fjorden Slien i øst til åerne Rheide og Trene  i vest og ”lukker” dermed passagen ind i Jylland fra syd. På et tidspunkt i slutningen af 900-årene opføres lidt syd for Dannevirke en næsten 7 km lang snorlige vold, kendt som Kovirke. Den synes imidlertid at have haft en relativ kort funktionstid.     

Naturvidenskabelige dateringer viser, at de ældste dele af Dannevirke opføres allerede i slutningen af 600-tallet eller omkring år 700, muligvis i forbindelse med rigets samling. I de følgende århundreder ændres og udbygges voldanlæggene adskillige gange. Den yngste fase er den såkaldte Valdemarsmur, opført i anden halvdel af 1100-tallet. Dannevirke mister sin betydning ca. et halvt århundrede senere men får en kortvarig renæssance under Treårskrigen og krigen i 1864.

Bogen gennemgår trin for trin de enkelte hovedfaser i voldkomplekset og sammenholder de arkæologiske og de historiske kilder. Uden at fortabe sig i detaljer giver forfatteren os via de arkæologiske resultater et godt indtryk af de enorme ressourcer, der over tid er investeret i det sydlige grænseforsvar. Der har været trusler nok fra slaviske folkeslag, frankere og tyskere, men kun ganske få gange har Dannevirke ikke været i stand til at tjene sit formål. I forhold til den gamle udgivelse ”Jyllands Vold”, har bogen fået et vældigt løft i kraft af de mange gode illustrationer. Billedmaterialet er en god kombination af arkæologiske dokumentationsfotos (imponerende tværsnit i voldene), gengivelse af ældre prospekter og kort og endelig en række instruktive tegninger.

Alt i alt en fin lille bog, der vil være et godt supplement til turistguiden for de særligt interesserede, der måtte lægge vejen omkring Dannevirke. 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Danmarks runesten. En fortælling.
Latinsk kogebog
Kejser af Rom