Menu
Forrige artikel

Vitskøl Kloster. Den middelalderlige bygningshistorie.

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 5037

Af Karsten Merrald Sørensen, ph.d.

Vitskøl Kloster blev grundlagt i 1158 af kong Valdemar den Store. Han skulle efter sigende have grundlagt klostret i taknemlighed over, at han overlevede blodbadet i Roskilde, hvor Svend Grathe slog Knud ihjel. Valdemar formåede at flygte til Jylland, hvor han siden slog Svend i et slag ved Grathe Hede. Valdemar blev derpå enekonge over Danmark. Vitskøl blev grundlagt der, hvor Bjørnsholm Å løber ud i Limfjorden. Klosterordenen skulle være cistercienserne, og tankerne var store. Klosterkirken skulle muligvis være det største kirkebyggeri i Norden. Helt efter planen gik det ikke, men Vitskøl Kloster voksede sig stor og velhavende. Som kongeligt grundlagt var de senere konger også positivt indstillet, og klostret modtog derfor flere gange gaver med jordegods. Efter reformationen i 1536 fik klosteret lov til at overleve og munkene fik lov til at blive boende. De skulle dog opgive den katolske tro og prædike det hellige evangelium. I 1573 overtog adelsmanden Bjørn Andersen klostret og omdannede det til en herregård under navnet Bjørnsholm. Klosterkirken blev efterfølgende ikke vedligeholdt og ca. hundrede år senere blev den helt opgivet, hvorefter kirken snart blev til den ruin, vi kan se i dag. I 1942 fik klostret sit gamle navn tilbage og hedder igen Vitskøl Kloster.

Bogen om Vitskøl Klosters middelalderlige bygningshistorie har været længe undervejs. Den er udgivet af Jysk Arkæologisk Selskab i samarbejde med Viborg Museum og Vesthimmerlands Museum. Forfatterne er Jesper Hjermind og Hugo Støttrup Jensen, der har arbejdet med det store materiale omkring Vitskøl Kloster i form af arkæologiske udgravninger og skriftlige kilder i mere end 30 år. Resultatet forelægger nu i denne flotte publikation.

Bogen er opbygget i tre kapitler, fem appendikser og sidst fire plancher. Det første kapitel er en kort oversigtshistorie omkring cistercienserordenen og om Vitskøl Kloster i middelalderen til 1563, hvor klostret blev omdannet til et regnskabslen. Herefter følger to længere bygningsbeskrivende kapitler, der omhandler henholdsvis klosterkirkens bygningshistorie og klosterbygningernes bygningshistorie. De fem appendikser har hver især karakter af mindre artikler eller kildeoversættelser, der alle omhandler bidder af Vitskøl Klosters historie, eksempelvis et uddrag af en besigtigelse over klostret i 1573 samt en fortælling om klosterkirkens ruin.

De bygningshistoriske kapitler er fint og systematisk opbygget, og læseren ledes rigtig fint gennem klostret og dets bygninger. Teksten er skrevet, så læseren nærmest føler, at man går rundt på klosterområdet med en kyndig guide. Det står særlig stærkt, når de bygningshistoriske beskrivelser sætter bygningens formål og brug ind i en sammenhæng. Eksempelvis er der på tre af klosterkirkens koromgangs murpiller konstateret nicher. Det er såkaldte piscinanischer, som en almindelig betragter formentligt ikke just har styr på. Side 62 beskriver forfatterne disse nichers funktion, og indleder med denne gode forklaring på, hvorfor i alverden der var nicher i murpillerne i en koromgang: ”Messens hellige kar, vasa sacra, blev skyllet i en piscina, hvor den rituelle håndvask også foregik. Det benyttede vand blev via en afløbskanal ledt ned i kirkens indviede grund.” Det er en god og berettende beskrivelse, som kort viser, hvordan en religiøs bygning også var et element i sakrale ritualer. Det er samtidig en fascinerende, gennemtænkt løsning af middelalderens klosterbygherre. Der findes heldigvis mange flere af disse hjælpende beskrivelser, der viser, at bygningerne var en del af et religiøst liv i middelalderen.

Bogen er flot illustreret med billeder og tegninger, der støtter teksten. Jeg kunne imidlertid savne to elementer. En længere kulturhistorisk redegørelse for Vitskøl Kloster i sin samtid med tråde ud til Danmark og Europa kunne være spændende. Herudover ville det være spændende med en gennemgang af genstandsfund fra klostret. Det skal dog retfærdigvis siges, at disse to kapitler ikke er en del af bogens formål, men – mere vil have mere. Dette skal dog på ingen måde fjerne fokus fra, at der her er tale om en flot bogudgivelse, der for første gang har samlet alt tilgængeligt materiale om Vitskøl Klosters bygningshistorie. Den kan i høj grad anbefales.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Franciskanerklostret i Svendborg
Memento Mori
N.F.S. Grundtvig